Category: Unmanned Systems

 • Andøya Space og Sundt Air etablerer felles droneselskap

  Andøya Space og Sundt Air Holding går sammen om en nyetablering på dronesiden for å spisse kompetansen og øke konkurranseevnen i fremtidens marked. Det nye selskapet skal hete Tiepoint og skal eies 50/50 av Andøya Space og Sundt Air.

  – Tiepoint vil bli en sterk aktør innenfor det europeiske dronemarkedet på komplekse og avanserte droneoperasjoner med tyngre droner, sier den nye lederen, Mats Mikalsen Kristensen, som i dag er Vice President for Andøya Space Unmanned.

  Andøya Space og Sundt Air har gjennom en årrekke samarbeidet tett om forskjellige droneprosjekt innen maritim overvåkning, sertifisering og ombygging av droner. Nå tas dette samarbeidet til et nytt nivå: Andøya Space Unmanned skilles ut fra Andøya Space AS og går inn i et fellesforetak sammen med Sundt Air Holding AS.

  Vekst innen droner

  – Vi har hatt en meget god vekst på dronefeltet de siste årene, sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space. – For å spisse kompetansen ytterligere beholder vi nå alt av måldroner og undervisning i Andøya Space, mens den kommersielle sivile delen skilles ut og går inn i det nye foretaket med Sundt.

  – Tiepoint vil naturlig nok ha solid forankring på Andøya selv om vi rent fysisk også skal etablere oss på Geiteryggen i Skien, forteller Mats Mikalsen Kristensen. –  Dette er på ingen måte slutten på droneeventyret i Andøya Space.

  Daglig leder for Tiepoint, Mats Mikalsen Kristensen
  Mats Mikalsen Kristensen blir daglig leder for Tiepoint.

  Riktig tidspunkt for samarbeid

  Andøya Space er en ledende droneaktør og har lang erfaring med avanserte operasjoner innenfor både det sivile og militære markedet, og leverer også operativ støtte til beredskapsenheter. Sundt Air er på sin side ledende på maritim overvåkning med bemannede fly. I fremtiden er det forventet at større droner vil ta over mer og mer av denne typen overvåkning, samtidig som kravene til sertifisering av droner vil bli de samme som for fly.

  Kombinasjonen av kompetanse og kapasitet, på dronesiden fra Andøya og flyovervåkning fra Sundt Air, gjør at et felles foretak vil stå usedvanlig sterkt til å levere fremtidens løsninger for luftbåren overvåkning, kartlegging og inspeksjonstjenester.

  – Som ledende aktør innen maritim overvåkning med fly i norske og danske farvann ser vi det som strategisk viktig å inngå et samarbeid med Andøya Space for å imøtekomme dagens og morgendagens behov, sier Tor Bratli, CEO i Sundt Air. – Sundt Air og Andøya Space har som målsetting å bli en sterk og kompleks leverandør av overvåkningstjenester fra forskjellige plattformer.

  Om Sundt Air Holding

  Sundt Air Holding AS er selskap som invester i luftartsrelatere virksomheter. Selskapet er 100% eier av selskapene Sundt Air AS, Sundt Air Management AS, Sundt Air Executive Handling AS. Selskapet har også betydelige eierandeler i Pegasus Helicopter AS, Aviation Engeniering AS og Nor Aviation Eiendom AS. Datterselskapet Sundt Air ble etablert i 1997 og er et norsk selskap som driver oppdragsflyving for næringsliv, politikere og privatpersoner med fly som i hovedsak eies av selskap tilhørende norske næringslivstopper, samt kystovervåkning og inspeksjonsflyvninger med egne spesialtilpassede fly.

  Om Andøya Space

  Andøya Space er et norsk selskap innen aerospace. Selskapet setter forskere i stand til å utforske atmosfæren ved hjelp av raketter, ballonger, ubemannede fly og avanserte bakkebaserte instrumenter, og ingeniører i stand til å teste ut ny teknologi innenfor aerospace og forsvar. Andøya Space utdanner og inspirerer neste generasjon forskere og ingeniører, og arbeider nå for å etablere en europeisk oppskytningsbase for små satellitter i Norge.

  Mer informasjon

  Kontakt Tiepoint per e-post

 • Tester VTOL-drone på Svalbard

  Andøya Space og Kystvakten reiser i disse dager til Svalbard for å gjennomføre en praktisk test av avanserte droner i arktiske farvann.

  VTOL er en engelsk forkortelse for «Vertical Take-off and Landing» og er en betegnelse på luftfartøy som kan lette og lande som et helikopter. Fordelen er at de blir så mobile at de relativt enkelt kan benyttes fra skip.

  – VTOL-droner er fysisk mindre enn bemannede helikoptre, men slipper unna strenge krav om hviletid for mannskapet, siden de er ubemannede, sier Børje Edvardsen som er prosjektleder for prosjektet «VTOL UAS in Arktis 2030». – De kan også fly under forhold hvor man vegrer seg for å sende ut helikoptre med folk om bord. Målet med å bruke slike droner er ikke å erstatte helikoptre, men å supplere og styrke beredskapen ved søk og redning i våre enorme havområder.

  Bilde av VTOL-drone

  Andøy kommune er oppdragsgiver for prosjektet, som allerede har gjennomført de første testene fra Kystvaktskip i Andfjorden.

  – Vi ser at det ligger et stort potensial i slike droner, sier Jonni Helge Solsvik, representant for Andøy kommune. – Fiskeri er en stor næring for Andøy og vi ønsker å styrke Norges evne til å gjennomføre søk og redning i norske farvann, samt være i front på generell havovervåkning.

  – Dronene har mange bruksområder som for eksempel miljøovervåkning, søk- og redning, kartlegging av fauna, toll- og fiskerioppsyn. Andøy kommune ønsker å legge til rette for utvikling av nye kapasiteter som kan styrke beredskapen i nord, sier Solsvik.

  Mannskapene som reiser opp til Svalbard skal gjennomføre tokt fra KV Nordkapp.

  Bilde av VTOL-drone ombord på skipet det skal fly ut fra

  – Vi ønsker å vise gevinstene og mulighetene ved å bruke avanserte droner i Arktis, sier Edvardsen. – Prosjektet skal demonstrere nye konsepter og bruksområder ved hjelp av avansert sensorteknologi om bord i dronen.

  Prosjektet er muliggjort gjennom «Arktis 2030», en tilskuddsordning fra Utenriksdepartementet som har som mål å ivareta norske interesser i nordområdene. Andre deltakere er Andøya Space, Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen og Nord Universitet.

  Den konkrete dronen som skal testes på Svalbard er en Schiebel S-100, produsert i Østerrike. Med en rekkevidde på 180 kilometer og topphastighet på over 200 kilometer i timen er den godt egnet for den krevende oppgaven.

  – Dronen S-100 kan holde seg i lufta i seks timer på én tank og kan bære med seg flere typer sensorer og nyttelaster, sier Edvardsen. – Dronetypen har vært på Andøya flere ganger allerede og vi er godt kjent med hvilken kapasitet den representerer.

  Mer informasjon

  Kontakt Andøya Space Defence.

 • Drones for keeping an eye on the ocean

  Managing the natural resources of the ocean, the coastline and the continental shelf requires surveillance of large areas.

  Traditionally this have been done with satellites in combination with manned ocean vessels and aircraft. Patrolling and controlling borders and delineations in international waters is part of resource management at sea. As is detecting and tracing oil spills from ships, the dumping of refuse by vessels, release of bilge water with non-native species, tracking air pollution from maritime traffic, and more.

  Drones and remote-controlled vessels, either in the air or on the waves, are on their way to making maritime surveillance easier, more effective and less costly. In maritime surveillance drones are used among other for monitoring maritime traffic and activities in fishing and breeding grounds.

  Image of ocean and rocks near shore

  Drones for scientific research

  Approximately 71 percent of the Earth is covered by ocean, and there is still much we have yet to discover in and about it.

  Drones are used for documenting and mapping algal blooms that may threaten fisheries or aquaculture, or plastic refuse that collects on the beaches along the coast and are a hazard to wildlife. Because drones are smaller and disturb wildlife much less than manned vessels do, they may collect other types of data than traditional monitoring methods.

  Thus, we are likely to see an increasing number of unmanned vehicles, not only in the air, but also at sea in the future. These unmanned vehicles will often work in combination with manned vehicles, satellites, and in-situ sensors.

  Illustration of drone helicopter operating in rain with coast guard ship in the background
  Andøya Space is testing the use of drone helicopters

  Helicopter drones at sea

  Due to the greater distances and longer flight times over open sea, the drones used for maritime surveillance tend to be larger than drones used over land. The market for maritime surveillance by drones is nevertheless growing quickly. Maritime surveillance may also require drones that can be deployed and operated from ships at sea. Andøya Space are therefore testing the use of special drone helicopters onboard ships of the Norwegian Coast Guard and the Governor in Svalbard. Such helicopter drones may also assist in emergency operations at sea in the Arctic, a region where the harsh environment requires a particularly rapid and accurate response during emergencies.

  Illustration of drone flying

  What we do

  At Andøya Space we deliver information, data, and documentation to our clients through drones, including drones for maritime surveillance. We have been operating drones since the 1990s and are a full capacity assistance provider for all stages of drone operations, for maritime surveillance, scientific research, construction inspection and insurance, emergency response, search and rescue, and more.

  One of our largest customers in civilian maritime surveillance today is the Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies for oil spill preparedness, prevention, mapping and documentation. We provide an around-the-clock drone service in case of oil spill events, offering certified drone pilots if needed.

  Among our partners in the fields of science and environmental protection are the Norwegian Institute for Water Research and Innovation Norway.

  Andøya Space is also part of a consortium led by Boeing’s Phantom Works; the Integrated Remote Sensing for the Arctic (IRSA) Development Group. IRSA wants to increase the situational awareness north of the Arctic circle using a network of satellites, drones and ground-based installations. IRSA aims to deploy drones in the air, on the ocean and below the ocean surface. The network will aid both search and rescue operations as well as contribute to the science communities. Data from IRSA will, among other things, help the Arctic nations to monitor climate change impact.

  Mer informasjon

  Kontakt Andøya Space.

 • Sundt Air gruppen og Andøya Space innleder samarbeid

  Andøya Space og Sundt Air gruppen (SAG) har innledet samarbeid om å utvikle kapasitet på overvåkning med fly og RPAS av store hav- og kystområder.

  Sundt Air har i mer enn 7 år levert flytjenester til Kystverket, Kystvakten og NOFO for overvåkning av Norges kyst og havområder samt kontrakt med Danske forsvaret for overvåkning av Danske havområder. Sundt Air opererer to spesialutrustede fly med avanserte elektronikksystemer utviklet og levert av Sundt gruppens teknologiselskap, Norwegian Special Mission. Flyene utfører viktige oppgaver innen miljøovervåkning, deteksjon av oljesøl, fiskerioppsyn samt beredskap for søk og redningsoppdrag.

  Andøya Space har lang erfaring med avanserte operasjoner av større ubemannede luftfartøy med betydelig kapasitet og utstyrt med avanserte sensor systemer. Andøya Space har ekspertise for operasjoner med slike droner langt fra base og i svært krevende miljø, også i arktiske strøk. Andøya Space har et tilgjengelig testområde med ca. 25.000 km2 luftrom.

  Samarbeidet som er innledet mellom Andøya Space og SAG vil også innebære muligheter for etterbruk av flybasen på Andøya når Forsvarets flåte med overvåkningsfly flyttes til Evenes. Dette gir grunnlag for å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya.

  Andøya Space og SAG skal samarbeide om å utvikle avansert operasjonskapasitet med bruk av droner i kombinasjon med bemannede fly, inklusiv utvikling og testing av sensorer og avansert analysekapasitet for autonome ubemannede fly. Partene vil i fellesskap også samarbeide med Norsk Regnesentral, NTNU, AMOS, m flere gjennom forskjellige faser av utvikling og testing.

  Både Andøya Space og SAG har lykkes på verdensmarkedet. Den internasjonale konkurransen i dette markedet er meget krevende og samarbeidet som er innledet vil styrke vår evne til å være ledende på våre områder.

  For ytterligere informasjon, kontakt:

  Terje Kristensen, VP, Andøya Space Unmanned: e-post: terjek@andoyaspace.no

  Tor Bratli, CEO Sundt Air Holding AS, e-post: tor.bratli@sundtair.com

  Dag Langerud, CEO Norwegian Special Mission AS, e-post: dla@nsm.aero

  Om Sundt Group

  Sundt Group består av Sundt AS og selskapene til Helene og Christian G. Sundt. Innen luftfart består Sundt Group av Sundt Air, Sundt Air Management, Sundt Air Executive Handling, Norwegian Special Mission og Aviation Engineering. Pegasus Helicopter og NOR Aviation Eiendom inngår også, med Sundt Group som en av hoved aksjonærene i selskapene.

  Om Andøya Space

  Andøya Space leverer tjenester i tilknytning til oppskyting av raketter, slipp av vitenskapelige ballonger, droneoperasjoner og testing og trening droner og sensorer, samt laserbaserte atmosfæremålinger. Andøya Space Defence (heleid datterselskap) er en fleksibel og kosteffektiv testarena for testing og validering av skips- og luftbaserte applikasjoner. Andøya Space Education (heleid datterselskap) leverer kursing, seminarer og konferanser relatert til romfartsteknologi, romfysikk, atmosfære, astrofysikk, klima og miljø.