Andøya Space Education

Andøya Space Education er et nasjonalt senter for romrelatert opplæring.

Vi inspirerer barnehagebarn, grunnskoleelever og universitetsstudenter med våre undervisningsopplegg som vektlegger skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Vår virksomhet har en pedagogisk plattform med tydelig læringssyn og didaktiske føringer. Kom og bli med oss på en spennende reise i verdensrommet. 

Skoler og barnehager

Vi ønsker å stimulere nysgjerrigheten og interessen for teknologi og realfag blant barn og unge.

Norwegian Space Academy

Andøya Space Education works closely in collaboration with academia, industry, and other partners to offer activities for university students. This national initiative is called the Norwegian Space Academy.

Om Andøya Space Education

Vi bruker verdensrommet som en læringsarena og for å øke interessen for realfag og teknologi.

Besøkssenter

Besøkssenteret retter seg mot turister og folk flest, i tillegg til elever, studenter og lærere. Her kan du oppleve virtuelle romreiser, du kan lære om nordlyset, forstå dets opprinnelse, effekten det har på planeten vår, og hvordan det gjenspeiles i norsk historie og kultur.

Kontakt Andøya Space Education

Har du noen spørsmål eller trenger å komme i kontakt med Andøya Space Education? Send en e-post:


Andøya Space Education er et heleid datterselskap av Andøya Space med fokus på å tilby romrelatert opplæring på alle nivå fra barnehage opp til universitetsnivå.

Andøya Space Education
Bleiksveien 46
8480 Andenes

+47 76 14 60 00
education@andoyaspace.no
Org nr: 982222559