Tester VTOL-drone på Svalbard

Published:

Andøya Space og Kystvakten reiser i disse dager til Svalbard for å gjennomføre en praktisk test av avanserte droner i arktiske farvann.

VTOL er en engelsk forkortelse for «Vertical Take-off and Landing» og er en betegnelse på luftfartøy som kan lette og lande som et helikopter. Fordelen er at de blir så mobile at de relativt enkelt kan benyttes fra skip.

– VTOL-droner er fysisk mindre enn bemannede helikoptre, men slipper unna strenge krav om hviletid for mannskapet, siden de er ubemannede, sier Børje Edvardsen som er prosjektleder for prosjektet «VTOL UAS in Arktis 2030». – De kan også fly under forhold hvor man vegrer seg for å sende ut helikoptre med folk om bord. Målet med å bruke slike droner er ikke å erstatte helikoptre, men å supplere og styrke beredskapen ved søk og redning i våre enorme havområder.

Bilde av VTOL-drone

Andøy kommune er oppdragsgiver for prosjektet, som allerede har gjennomført de første testene fra Kystvaktskip i Andfjorden.

– Vi ser at det ligger et stort potensial i slike droner, sier Jonni Helge Solsvik, representant for Andøy kommune. – Fiskeri er en stor næring for Andøy og vi ønsker å styrke Norges evne til å gjennomføre søk og redning i norske farvann, samt være i front på generell havovervåkning.

– Dronene har mange bruksområder som for eksempel miljøovervåkning, søk- og redning, kartlegging av fauna, toll- og fiskerioppsyn. Andøy kommune ønsker å legge til rette for utvikling av nye kapasiteter som kan styrke beredskapen i nord, sier Solsvik.

Mannskapene som reiser opp til Svalbard skal gjennomføre tokt fra KV Nordkapp.

Bilde av VTOL-drone ombord på skipet det skal fly ut fra

– Vi ønsker å vise gevinstene og mulighetene ved å bruke avanserte droner i Arktis, sier Edvardsen. – Prosjektet skal demonstrere nye konsepter og bruksområder ved hjelp av avansert sensorteknologi om bord i dronen.

Prosjektet er muliggjort gjennom «Arktis 2030», en tilskuddsordning fra Utenriksdepartementet som har som mål å ivareta norske interesser i nordområdene. Andre deltakere er Andøya Space, Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen og Nord Universitet.

Den konkrete dronen som skal testes på Svalbard er en Schiebel S-100, produsert i Østerrike. Med en rekkevidde på 180 kilometer og topphastighet på over 200 kilometer i timen er den godt egnet for den krevende oppgaven.

– Dronen S-100 kan holde seg i lufta i seks timer på én tank og kan bære med seg flere typer sensorer og nyttelaster, sier Edvardsen. – Dronetypen har vært på Andøya flere ganger allerede og vi er godt kjent med hvilken kapasitet den representerer.

Mer informasjon

Kontakt Andøya Space Defence.