Category: Norsk

Kategorisering av norske nyhetsartikler

 • Andøya Space og Viken fylkeskommune

  Andøya Space Education samarbeider med skoler over hele landet. Nå skal samarbeidet med Viken fylkeskommune styrkes.

  Bilde av fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune, Siv Jacobsen og daglig leder for Andøya Space Education Arne Hjalmar Hanssen
  Fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune besøke Andøya Space Education og Arne Hjalmar Hanssen

  Fylkesråden for utdanning i Viken fylkeskommune Siv Jacobsen, besøkte nylig Andøya Space. Under besøket fikk hun orientering om virksomheten på romsenteret, samt aktivitetene og tilbudene som tilbys videregående skoler rundt om i landet, – både gjennom skolebesøk på Andøya og aktiviteter ved den enkelte skole. Hun fikk også en omvisning i lærings- og opplevelsessenteret «Spaceship Aurora» som blant annet har spennende oppdrag og aktiviteter tilpasset de nye læreplanene for videregående skoler.

  – Det var med glede jeg takket ja til invitasjonen fra Andøya Space, sier fylkesråd Siv Jacobsen. – Akershus fylkeskommune har tidligere hatt en egen samarbeidsavtale med Andøya Space, og flere av de videregående skolene i Viken har samarbeidet godt med dere over flere år. Etter fylkessammenslåingen ser vi nå på hvordan samarbeidet kan utvikles videre.

  – Å bidra til undervisningstilbudet i videregående skole er en del av samfunnsoppdraget vårt fra Kunnskapsdepartementet, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen. – Vi er glad for å kunne videreføre samarbeidet med flere av de videregående skoler i nye Viken fylkeskommune, og ser fram til å kunne utvide dette.

  – Dette blir det spennende å følge med på, smiler Siv Jacobsen etter å ha fått høre siste nytt også om etableringen av Europas første oppskytingsbase for satellitter på Andøya. – Dette vil utvilsom løfte Norge som romnasjon og gi mange og nye spennende muligheter også på utdanningsområdet, avslutter hun.

  Mer informasjon

  Kontakt Andøya Space Education.

 • VGS-elever testet ut nettbasert læringsspill

  Samme dag som den nyeste Mars-roboten fra NASA landet på vår naboplanet testet tolv elever ved Vestby videregående skole et nytt, nettbasert læringsspill hvor formålet er nettopp å lande en robot på Mars.

  Lærer Jan Otterstad hadde i forkant kontakt med Andøya Space Education og ønsket å være med å prøve ut et helt nytt digitalt læringsprosjekt for ungdoms- og videregående skoler, «Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars». Dette er et skoleprosjekt med fokus på mestring, teknologi, realfag, verdensrommet og koding, et tiltak for å gjøre læring konkret og inspirerende.

  Oppdrag: Mars – et digitalt rollespill

  Andøya Mission Control er et nettbasert rollespill hvor klasserommet forvandles til et kontrollsenter, og elever bemanner ulike stasjoner for å bistå en pilot fra Andøya Space i et virtuelt romoppdrag. Prosjektet består av klasseromsaktiviteter som utføres i forkant av et romoppdrag, etterfulgt av flere aktiviteter.

  Elevene må samarbeide og kommunisere godt for at oppdragene skal bli vellykket. I «Oppdrag: Mars», skal elevene forberede en rover med kodeinstrukser og sende den med Spaceship Aurora til Mars. Der skal roveren samle inn nyttig informasjon på overflaten som deretter returneres til jorden via en satellitt i bane rundt Mars. Dataene skal senere analyseres i klasserommet.

  Et skoleprosjekt som følger alle motivasjonens regler

  Marianne Ødegaard, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, skrev i 2017 en artikkel hvor hun mener rollespill og refleksjon hører hjemme i naturfaget, ettersom elevene blir mer aktive når timene har en personlighets- og virkelighetsnær tematikk. Dette stemmer veldig godt overens med hvordan vi med Andøya Mission Control legger opp det pedagogiske innholdet og interaksjonen mellom oss på Andøya Space og klasserommet på skolen, ulike mindre grupper og klassen som samlet.

  Signalene ble enda tydeligere da Veronica Danielsen i en masteroppgave i fysikkdidaktikk (2020) systematisk analyserte Andøya Mission Control som læringsverktøy, og i en artikkel (2019) der hun kommer frem til at konseptet vårt følger vi alle motivasjonens regler.

  En opplevelse for alle som kommer til Andøya Space

  Mars-roboten til NASA har med seg en norsk radar kalt RIMFAX som skal se ned under overflaten på Mars.

  RIMFAX er den første norske nyttelasten som lander på Mars, og den aller første georadaren på vår naboplanet. Instrumentet skal i de neste årene styres fra Universitetet i Oslos nye Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS) på Kjeller. Her skal dataene fra den norske georadaren analyseres og brukes i forskning.

  Dette instrumentet er med i skoleprosjektet «Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars». Men selv om du ikke er elev på ungdomsskolen eller i videregående skole, kan du likevel få oppleve å frakte en rover til Mars. Besøkende på Andøya Space kan nemlig også være med på et slikt spennende romoppdrag. Det virtuelle oppdraget «Reisen til Mars», et tilbud i opplevelses- og besøkssenteret Spaceship Aurora ved Andøya Space inkluderer et møte med det norske instrumentet RIMFAX som nå er i drift på naboplaneten vår.

  Mer informasjon

  Kontakt Andøya Space Education.

 • Sundt Air gruppen og Andøya Space innleder samarbeid

  Andøya Space og Sundt Air gruppen (SAG) har innledet samarbeid om å utvikle kapasitet på overvåkning med fly og RPAS av store hav- og kystområder.

  Sundt Air har i mer enn 7 år levert flytjenester til Kystverket, Kystvakten og NOFO for overvåkning av Norges kyst og havområder samt kontrakt med Danske forsvaret for overvåkning av Danske havområder. Sundt Air opererer to spesialutrustede fly med avanserte elektronikksystemer utviklet og levert av Sundt gruppens teknologiselskap, Norwegian Special Mission. Flyene utfører viktige oppgaver innen miljøovervåkning, deteksjon av oljesøl, fiskerioppsyn samt beredskap for søk og redningsoppdrag.

  Andøya Space har lang erfaring med avanserte operasjoner av større ubemannede luftfartøy med betydelig kapasitet og utstyrt med avanserte sensor systemer. Andøya Space har ekspertise for operasjoner med slike droner langt fra base og i svært krevende miljø, også i arktiske strøk. Andøya Space har et tilgjengelig testområde med ca. 25.000 km2 luftrom.

  Samarbeidet som er innledet mellom Andøya Space og SAG vil også innebære muligheter for etterbruk av flybasen på Andøya når Forsvarets flåte med overvåkningsfly flyttes til Evenes. Dette gir grunnlag for å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya.

  Andøya Space og SAG skal samarbeide om å utvikle avansert operasjonskapasitet med bruk av droner i kombinasjon med bemannede fly, inklusiv utvikling og testing av sensorer og avansert analysekapasitet for autonome ubemannede fly. Partene vil i fellesskap også samarbeide med Norsk Regnesentral, NTNU, AMOS, m flere gjennom forskjellige faser av utvikling og testing.

  Både Andøya Space og SAG har lykkes på verdensmarkedet. Den internasjonale konkurransen i dette markedet er meget krevende og samarbeidet som er innledet vil styrke vår evne til å være ledende på våre områder.

  For ytterligere informasjon, kontakt:

  Terje Kristensen, VP, Andøya Space Unmanned: e-post: terjek@andoyaspace.no

  Tor Bratli, CEO Sundt Air Holding AS, e-post: tor.bratli@sundtair.com

  Dag Langerud, CEO Norwegian Special Mission AS, e-post: dla@nsm.aero

  Om Sundt Group

  Sundt Group består av Sundt AS og selskapene til Helene og Christian G. Sundt. Innen luftfart består Sundt Group av Sundt Air, Sundt Air Management, Sundt Air Executive Handling, Norwegian Special Mission og Aviation Engineering. Pegasus Helicopter og NOR Aviation Eiendom inngår også, med Sundt Group som en av hoved aksjonærene i selskapene.

  Om Andøya Space

  Andøya Space leverer tjenester i tilknytning til oppskyting av raketter, slipp av vitenskapelige ballonger, droneoperasjoner og testing og trening droner og sensorer, samt laserbaserte atmosfæremålinger. Andøya Space Defence (heleid datterselskap) er en fleksibel og kosteffektiv testarena for testing og validering av skips- og luftbaserte applikasjoner. Andøya Space Education (heleid datterselskap) leverer kursing, seminarer og konferanser relatert til romfartsteknologi, romfysikk, atmosfære, astrofysikk, klima og miljø.