VGS-elever testet ut nettbasert læringsspill

Published:

Samme dag som den nyeste Mars-roboten fra NASA landet på vår naboplanet testet tolv elever ved Vestby videregående skole et nytt, nettbasert læringsspill hvor formålet er nettopp å lande en robot på Mars.

Lærer Jan Otterstad hadde i forkant kontakt med Andøya Space Education og ønsket å være med å prøve ut et helt nytt digitalt læringsprosjekt for ungdoms- og videregående skoler, «Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars». Dette er et skoleprosjekt med fokus på mestring, teknologi, realfag, verdensrommet og koding, et tiltak for å gjøre læring konkret og inspirerende.

Oppdrag: Mars – et digitalt rollespill

Andøya Mission Control er et nettbasert rollespill hvor klasserommet forvandles til et kontrollsenter, og elever bemanner ulike stasjoner for å bistå en pilot fra Andøya Space i et virtuelt romoppdrag. Prosjektet består av klasseromsaktiviteter som utføres i forkant av et romoppdrag, etterfulgt av flere aktiviteter.

Elevene må samarbeide og kommunisere godt for at oppdragene skal bli vellykket. I «Oppdrag: Mars», skal elevene forberede en rover med kodeinstrukser og sende den med Spaceship Aurora til Mars. Der skal roveren samle inn nyttig informasjon på overflaten som deretter returneres til jorden via en satellitt i bane rundt Mars. Dataene skal senere analyseres i klasserommet.

Et skoleprosjekt som følger alle motivasjonens regler

Marianne Ødegaard, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, skrev i 2017 en artikkel hvor hun mener rollespill og refleksjon hører hjemme i naturfaget, ettersom elevene blir mer aktive når timene har en personlighets- og virkelighetsnær tematikk. Dette stemmer veldig godt overens med hvordan vi med Andøya Mission Control legger opp det pedagogiske innholdet og interaksjonen mellom oss på Andøya Space og klasserommet på skolen, ulike mindre grupper og klassen som samlet.

Signalene ble enda tydeligere da Veronica Danielsen i en masteroppgave i fysikkdidaktikk (2020) systematisk analyserte Andøya Mission Control som læringsverktøy, og i en artikkel (2019) der hun kommer frem til at konseptet vårt følger vi alle motivasjonens regler.

En opplevelse for alle som kommer til Andøya Space

Mars-roboten til NASA har med seg en norsk radar kalt RIMFAX som skal se ned under overflaten på Mars.

RIMFAX er den første norske nyttelasten som lander på Mars, og den aller første georadaren på vår naboplanet. Instrumentet skal i de neste årene styres fra Universitetet i Oslos nye Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS) på Kjeller. Her skal dataene fra den norske georadaren analyseres og brukes i forskning.

Dette instrumentet er med i skoleprosjektet «Andøya Mission Control – Oppdrag: Mars». Men selv om du ikke er elev på ungdomsskolen eller i videregående skole, kan du likevel få oppleve å frakte en rover til Mars. Besøkende på Andøya Space kan nemlig også være med på et slikt spennende romoppdrag. Det virtuelle oppdraget «Reisen til Mars», et tilbud i opplevelses- og besøkssenteret Spaceship Aurora ved Andøya Space inkluderer et møte med det norske instrumentet RIMFAX som nå er i drift på naboplaneten vår.

Mer informasjon

Kontakt Andøya Space Education.