Om

Andøya Space Education er et nasjonalt senter for romrelatert opplæring. Vi inspirerer barnehagebarn, grunnskoleelever og universitetsstudenter med våre undervisningsopplegg som vektlegger skaperglede, engasjement og utforskertrang

Virksomheten har en pedagogisk plattform med tydelig læringssyn, didaktiske føringer og fokus på læringsutbytte til den enkelte.

Andøya Space Education har et nasjonalt mandat gjennom Kunnskapsdepartementet og mottar et grunntilskudd som gjør at vi er i stand til å tilby aktiviteter for elever, lærere samt lærerstudenter og lærerutdanningsinstitusjoner.

Vi skal stimulere til interesse for realfag og teknologi, og det er verdensrommet som brukes som læringsarena . I tillegg tilbyr vi en rekke aktiviteter rettet mot universitetsstudenter i samarbeid med våre samarbeidspartnere .

Photo of the visitor center.

Helt siden år 2000 har tusenvis av elever og studenter latt seg inspirere, fått økt motivasjon og mestring av å komme til Andøya for å lære om romfart, raketter og astronomi, og våre formidlere reiser rundt i hele landet med fysikkshow og spennende skoleprosjekter på menyen.

Spaceship Aurora er vårt kunnskaps- og opplevelsessenter, og er bygget for å understøtte målet om å skape begeistring og interesse for verdensrommet både for kursdeltakere og turister.

Kontakt Andøya Space Education

Har du noen spørsmål eller trenger å komme i kontakt med Andøya Space Education? Send en e-post:


Andøya Space Education er et heleid datterselskap av Andøya Space med fokus på å tilby romrelatert opplæring på alle nivå fra barnehage opp til universitetsnivå.

Andøya Space Education
Bleiksveien 46
8480 Andenes

+47 76 14 60 00
education@andoyaspace.no
Org nr: 982222559