Landslinje i romteknologi

Andøya Space samarbeider med Nordland fylkeskommune/Andøy videregående skole om landslinjen i VG3 Romteknologi. Andøy videregående skole er den eneste skolen i Norge som tilbyr denne landslinjen, og i flere år har skolen hatt tre klasser (hver på 12 elever) med elever fra hele landet.

Romteknologi gir kunnskaper om et fagområde som er raskt voksende. Følgende fag tilbys:

  • Telemetri
  • Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
  • Romteknologi og satellitteknikk
  • Elektronikk og kommunikasjonsteknologi
  • Romfysikk

I tillegg undervises det i engelsk, naturfag, matematikk, fysikk og kroppsøving.

Denne landslinjen er utarbeidet for bl.a. å imøtekomme et økende behov for personell innen romrelatert virksomhet, men også behov innenfor andre bransjer der elektronikk under ekstreme forhold er i fokus (bl.a. petroleumsvirksomheten).

Undervisningen i faget telemetri foregår i sin helhet ved Andøya Space. I tillegg får elevene være med på spennende romforskningsprosjekter, blant annet rakettkampanjer og ballongslipp. Elevene inviteres også til å delta på et eget introduksjonsseminar ved skolestart om høsten.

Skolen legger til rette for at elevene som ønsker det kan skaffe seg generell studiekompetanse i løpet av skoleåret.

Slik søker du

Linjen bygger på VG2 Data og elektronikk, og elever fra hele landet har anledning til å søke.

Du søker på vanlig måte gjennom vigo.no. Når du oppgir at du går Data- og elektronikksystemer Vg2 kommer Romteknologi Vg3 opp som valgmulighet. Søknaden sendes til hjemfylket ditt, som deretter videresender den til inntakskontoret hos Fylkesutdanningssjefen i Nordland.

Lurer du på noe?

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Vg3 Romteknologi