Nasjonal konkurranse i CanSat 2023

Published:

Den 26.–28. april konkurrerte skoleelever fra hele landet om å bli nasjonal vinner i en minisatellittkonkurranse arrangert av Andøya Space og ESA Education.

CanSat er et lærerikt tverrfaglig skoleprosjekt fra ESERO Norway (European Space Education Resource Office), ESA Education og Andøya Space Education. Elever fra hele Europa blir utfordret til å bygge en minisatellitt som skal gjennomføre et vitenskapelig oppdrag og samtidig få plass i en brusboks.

Gjennom arbeid med prosjektet får elevene utforsket teknologi og komme fram til egne løsninger som ingen har gjort før. En ekstraordinær læringserfaring en sjeldent finner i ungdom- og videregående skole.

– Andøya Space Education bruker CanSat aktivt i sine aktiviteter med skoleklasser fra hele landet, forteller Simen Bergvik, arrangør ved Andøya Space. I tillegg til å være et tverrfaglig skoleprosjekt som lærere kan ta i bruk på sin skole, arrangeres det også denne årlige nasjonale konkurransen mellom påmeldte lag.

Nye ferdigheter

Minisatellittene til elevene ble løftet opp til 120 meter med en drone i Skarsteinsdalen, et lite stykke unna Andøya Space.

Drone med slippmekanisme montert under på vei ned fra et CanSat-slipp i Skarsteinsdalen.

– Det har vært en kjempegøy opplevelse og lærerikt, sier Oliver Merli begeistret, elev ved Rælingen videregående skole. – Jeg har lært utallige nye ferdigheter og håper at alle timene som har gått med til arbeidet lønner seg. Jeg kommer til å ta det med videre i livet, avslutter Merli som var med på laget Team Terra.

En CanSat inneholder mange av de samme undersystemer som en ekte satellitt har, som strømforsyning, ulike sensorer og radiokommunikasjon. Forskjellen på en satellitt og en CanSat er at sistnevnte ikke vil gå i bane rundt jorda.

ESERO Norway driftes av Andøya Space Education på vegne av den europeiske romorganisasjonen ESA. ESERO Norway setter opp og tilbyr etterutdanning, romfartsbaserte aktiviteter og prosjekter som er spennende og givende for både elever og lærere.

 – CanSat har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med, forteller en ivrig Stina Tveita, elev ved Ølen videregående skole. – Jeg har lært utrolig mye og føler meg skikkelig heldig som har fått oppleve muligheten å få komme til Andøya Space, sier Tveita som var på laget Team CO2.

Team CO2 Ølen videregående skole. Stina Tveita til høyre.

Utfordrende for juryen

I år var det fire videregående skoler med i konkurransen: Norges Realfagsungdomsskole (NRG-U), Rælingen videregående skole, Bodin videregående skole og Ølen videregående skole. Til sammen deltok de med syv lag.

Juryen hadde en svært vanskelig oppgave da det var mange spennende og gode prosjekter.

Det var likevel et lag som leverte spesielt sterkt innenfor hvert av vurderingskriteriene. De hadde en spennende vitenskapelig innfallsvinkel, og var innovative og kreative i måten de løste oppdraget på. Laget viste gode samarbeidsevner samtidig som hver av deltagerne fikk brukt sin spisskompetanse til det beste for laget.

Elevene leverte en detaljert og god rapport før konkurransen og holdt en glimrende muntlig presentasjon av sitt prosjekt. De håndterte utfordringer underveis i prosjektet på en fremragende måte og viste gode tilpasningsevner.

Vinneren kåret

Basert på juryens konklusjon ble vinneren av nasjonal CanSat-konkurranse 2023 «Team Terra» fra Rælingen Videregående skole.

CEO Ketil Olsen, Andøya Space fikk æren av å kåre vinnerlaget, som ble premiert med 10 000,- og får representere Norge i den Europeiske konkurransen 26.–30. juni i år. Der vil de møte og konkurrere med lag fra hele Europa.

– Å være med på CanSat-konkurranse er rett og slett et minne for livet, avslutter en engasjert Bergvik.

Team Terra fra Rælingen videregående skole viser frem sin CanSat.

More information

Please contact Andøya Space Education for questions regarding our services.