Tester ny europeisk hybridrakett 

Innenfor romindustrien er man alltid på utkikk etter kostnadsreduserende tiltak. Samtidig forventes det et økt fokus på bærekraft og for Europa er det viktig å utvikle teknologier som sikrer Europa uavhengig adgang til verdensrommet.  Med disse tre punktene i bakhodet har polske Lukasiewicz – Institute of Aviation – utviklet en hybrid forskningsrakett kalt ILR-33 AMBER 2K som nå skal testes fra Andøya Space Sub-Orbital. 

Hva er en hybridrakett? 

Forskningsraketter har tradisjonelt benyttet seg av rakettmotorer hvor drivstoffet og oksidasjonsmiddelet er støpt sammen inn i motoren. Dette gir enklere og mer driftssikker fremdrift uten bevegelige deler, men ulempen er at når motoren først har blitt startet så kan den ikke stanses før den er helt fri for drivstoff.  

– En hybrid rakettmotor kombinerer fast drivstoff med et flytende oksidasjonsmiddel, sier Kolbjørn Blix, sjef for Andøya Space Sub-Orbital. – Dette gjør at man får muligheten til å starte og stoppe motoren, samt gi mer eller mindre gass og dermed har mer kontroll på ferden. Vi har tidligere testet en norsk hybridrakett, men denne gangen er det snakk om en rakettmotor utviklet i Polen. 

Lukasiewicz – Institute of Aviation (Lukasiewicz – ILOT) 

Institue of Aviation er et moderne forskningsinstitutt med over 1 500 ansatte som fokuserer på å utvikle viktige teknologier for fly, rom og ubemannede droner. Deres første romfartsutstyr ble vellykket brukt i bane i 1973. De har utviklet grønnere fremdriftsløsninger for europeisk industri de siste 15 årene. I 2023 åpnet de sitt femte laboratorium for utvikling og testing av motorer for raketter og satellitter.

ILR-33 AMBER 

ILR-33 AMBER er en hybrid forskningsrakett designet og utviklet i sin helhet i Polen. De tre første oppskytningene ble foretatt mellom 2017 og 2019, hvor ILR-33 AMBER nådde høyder mellom 10 og 23 kilometer. I 2022 ble den nye versjonen: IRL-33 AMBER 2K testet med vellykkede resultater i en lignende lavhøyde.  

Nå er ILOT klare med den oppgraderte ILR-33 AMBER 2K, som vil være i stand til å løfte 10 kg med nyttelast opp til 100 kilometers høyde. I fremtidige oppskytninger vil nyttelasten kunne oppleve 150 sekunder med mikrogravitasjon. Totalt måler ILR-33 AMBER 2K rett i underkant av fem meter.   

Viktig rakett 

– Det er på ingen måter en stor rakett, sier Blix. – Men den er en viktig rakett fordi teknologiene den benytter er utviklet i sin helhet i Europa. Det er viktig for oss i Europa å ha tilgang på egne uavhengige teknologier for tilgang på rommet. Teknologiutviklingen som gjøres her, kan i fremtiden skaleres opp og brukes i, blant annet, større kostnadseffektive raketter. 

– Sivile forskningsraketter har tradisjonelt benyttet rakettmotorer fra militære overskuddlagre, men hybride rakettmotorer åpner nye muligheter de tradisjonelle motorene ikke kan gi oss. 

– Når man starter en tradisjonell forskningsrakett så brenner rakettmotorene til det er fritt for drivstoff. Dersom det er viktig for et eksperiment at raketten når akkurat 100 eller 150 kilometers høyde så kan det hende at en tradisjonell forskningsrakett flyr høyere – fordi man ikke kan kontrollere brenntiden, sier Blix.  

– Hybride rakettmotorer derimot, gir oss muligheten til å styre dette mer nøyaktig slik at vi kan bedre oppnå ønsket topphøyde. I tillegg bruker de en grønnere drivstoffblanding, sier Blix. 

Oppskytningen 

– Amber sitt design består av tre motorer, sier Blix. – Den har to små hjelperakettmotorer som er montert på hver sin side som er der for å få opp farten før hovedmotoren starter. De to hjelpemotorene kastes av etter seks sekunder og skal etter planen lande i havet utenfor oppskytningsrampen. 

– De to hjelperakettene veier omtrent tjue kilo hver når de er tomme for drivstoff. Og med fareområde også over land er det veldig viktig at publikum respekterer de varslede fareområdene. Alle oppskytninger er best observert på avstand. 

Mer informasjon

Kontakt Kolbjørn Blix, VP Sub-Orbital, Andøya Space