På god vei mot første testoppskytning fra Andøya Spaceport

Published:

Andøya Spaceport bygger Norges første romhavn på Andøya. Der skal satellitter løftes ut i polare og solsynkrone baner. Men hva må til for at romhavnen blir klar for første testoppskytning?

Illustrasjon av en oppskytning fra den første oppskytningsrampen på Andøya Spaceport.

For å kunne sende en bærerakett med satellitter ut i bane trengs en del utstyr. Andøya Spaceport står for infrastrukturen oppskytningsoperatørene trenger for å kunne foreta en oppskytning. Infrastrukturen for første oppskytning består av en oppskytningsrampe, en integrasjonshall hvor raketten blir satt sammen og nyttelasten satt på, og kontrollrom hvor man styrer tester og oppskytninger.

– Integrasjonshallen er ferdig og klar for å ta imot den første oppskytningsoperatøren, det europeiske selskapet Isar Aerospace og deres nye bærerakett Spectrum, sier Jon Harr, som er leder for operasjoner ved Andøya Spaceport.

– Vår integrasjonshall inneholder et renrom (clean room) for satellittintegrasjon, kraner og andre verktøy, forteller Harr.

Kontrollrommene er også ferdigstilt. Der gjennomføres alle prosedyrer før oppskytningen som sikkerhetsprosedyrer og nedtelling. Telemetri og sporing gjennomføres også for tester, forberedelser og selve oppskytningen.

Det er to ulike kontrollrom. Det ene kontrollrommet opereres av Andøya Spaceport, mens det andre kontrollrommet brukes av oppskytningsoperatøren.

Kontrollrommene er lokalisert ved fiskeværet Nordmela på Andøya.

Utvikling av prosedyrer for oppskytning av bæreraketter i Norge

Andøya Spaceport jobber nært sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Luftfartstilsynets Romtilsyn for å kunne utvikle og oppfylle de nødvendige sikkerhetsforskriftene. DSB regulerer sikkerheten på bakken, og Romtilsynet regulerer oppskytningsaktivitetene.

– Oppskytning av bæreraketter har ikke vært gjennomført i Norge før. Vi gjør alle nybrottsarbeid, noe som krever mye dokumentasjon og nært samarbeid. Men dette gjør oss også mer fokusert på egne prosedyrer og prosesser, noe som er både sunt og nødvendig for noe så viktig som sikkerhet, sier Harr.  

Testing og kvalifisering

Som en del av prosessen med å bli klar for den første testoppskytningen, planlegger Isar Aerospace test av første og andre trinn av bæreraketten Spectrum på Andøya Spaceport før selve oppskytningen.

– Disse testene er planlagt over flere uker og involverer å fylle drivstoff på første og andre trinnet, for så å teste de på oppskytningsområdet, sier Harr.

– Andretrinnet inneholder instrumentering for telemetri og termineringssystem dersom oppskytningen må avbrytes. Andøya Spaceport jobber nært sammen med Isar Aerospace for å teste at systemene kommuniserer med bakkesystemene våre.

Trening og rekruttering av personell

Under trinntesting og oppskytningsaktiviteter blir sikkerheten nøye overvåket av Andøya Spaceport.

– Vi er derfor i en prosess med å velge de riktige menneskene, trene de og forberede nødvendige sikkerhetsrutiner og -regler, sier Harr. – Personellet vil overvåke testene og sikre at det ikke er mennesker, maskiner, maritim trafikk eller aktivitet i luftrommet i oppskytningsområdet mens det pågår aktivitet på romhavnen.

– Både testingen og oppskytningsoperasjonene vil kreve trening av eksisterende personell, og muligens rekruttering av flere, så hold utkikk etter ledige stillinger på nettsiden vår, sier Harr.

Den første testoppskytningen fra Andøya Spaceport, er bæreraketten Spectrum fra Isar Aerospace. Testoppskytningen er planlagt til andre halvdel av 2023. Nyttelasten med småsatellitter som skal fraktes til polare og solsynkrone baner er fra Europeiske institusjoner, inkludert FramSat1 som er utviklet av studenter fra NTNU.

Om Andøya Spaceport

Andøya Spaceport er i ferd med å opprette en romhavn hvor eiere av bæreraketter kan skyte opp småsatellitter til polare og solsynkrone baner. Anlegget skal stå ferdig i 2025, men være klar til første oppskytning i 2023.
Andøya Spaceport er et heleid datterselskap av Andøya Space AS. Andøya Space har skutt opp forskningsraketter og sluppet forskningsballonger fra Andøya siden 1962. Kundene er blant annet NASA, ESA og nasjonale og internasjonale universitet og forskningsinstitusjoner. Andøya Space AS er eid 90% av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og 10% av Kongsberg Defence & Aerospace.

Om Isar Aerospace:

Isar Aerospace, som har hovedkontor i Ottobrunn/Munich, utvikler og bygger bæreraketter for å frakte små og mellomstore satellitter, inkludert satellittkonstellasjoner, ut i bane. Selskapet ble etablert i 2018 som en spin-off fra det tekniske universitetet i München. Siden da har selskapet vokst til mer enn 300 ansatte fra mer enn 40 nasjoner, med mange års praktisk erfaring fra romindustrien og andre høyteknologiske industrier.

Finn mer informasjon på www.isaraerospace.com

Mer informasjon?

Send oss en e-post med dine spørsmål.