Oppskytning av SOAR

View of the DLR rocket SOAR lifting off from Andøya Space

Published:

En tysk forskningsrakett ble skutt opp fra Andøya 13. november, 2023, for å teste nye teknologier.

SOAR er en forkortelse for “Single-stage Operational Assessment of Red Kite”, og er et samarbeidsprosjekt mellom det tyske romfartsbyrået DLR Moraba og Bayern-Chemie GmbH som har utviklet en helt ny rakettmotor – Red Kite.  

– Forskningsraketter har tradisjonelt brukt eldre rakettmotorer fra militære overskuddslagre, sier Kolbjørn Blix, leder for Andøya Space Sub-Orbital. – Red Kite er et spennende prosjekt som vil la oss supplere med moderne, ny-utviklede motorer i årene fremover. 

Red Kite benytter såkalt fast drivstoff, det vil si at drivstoffet ikke er flytende, men installert som en gummiblanding inni rakettmotoren fra fabrikken sin side. 

– Fast drivstoff er ideelt for forskningsraketter, sier Blix. – De har stor driftssikkerhet og man trenger ikke komplisert infrastruktur for å fylle drivstoff når raketten står på rampen. Ulempen er at motoren alltid er fyllt med drivstoff og må derfor behandles varsomt, men det er noe vi på Andøya Space har 61 års erfaring med. 

– Oppskytningen fra Andøya var første gang Red Kite gjennomførte en faktisk flygning, frem til nå har motoren bare gjennomført statiske fyringer. Det vil si at den har vært boltet fast og så startet. SOAR-raketten var derfor stappet med alskens måleinstrumenter for å dra mest mulig data ut fra flygningen. 

Raketten inneholdt også sekundære eksperimenter som fokuserte på teknologier for supersonisk flygning, det vil si hastigheter raskere enn lyden. 

SOAR lettet fra Andøya Space 13. november klokken 12:20 UTC og nådde en topphøyde på 72 kilometer.  

– Forskningsraketter er laget for å få vitenskapelige instrumenter og eksperimenter opp til et gitt høydeområde i atmosfæren, og går derfor ikke ut i bane rundt Jorden, sier Blix. – De skreddersys til hvert eneste oppdrag og kan nå alle høyder i atmosfæren. Den stående rekorden fra Andøya Space er faktisk 1 600 kilometer, men hovedfokuset for SOAR var ikke å komme så høyt som mulig. 

– SOAR er et spennende tysk teknologiprosjekt, og Andøya Space Sub-Orbital har bidratt med oppskytningstjenester samt telemetri og infrastruktur til integrasjon. 

Mer informasjon?

Kontakt Andøya Space Sub-Orbital.