Nominasjonen for beste masteroppgave er i gang

Rannveig Marie Færgestad fra NTNU mottok NIFRO-prisen i 2022. Hun modellerte og simulerte i sin oppgave om romsøppel støt i ekstreme hastigheter mot beskyttelsesskjold for romfartøy.

Published:

Nå kan du stikke av med en prestisjepris for beste masteroppgave innen romvirksomhet og romteknologi.

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) deler årlig ut en pris for den beste masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi. Nå har de åpnet opp for å ta imot nominasjoner.

NIFRO-prisen har flere hensikter, men først og fremst forsøkes det å motivere og oppmuntre masterstudenter til å skrive gode oppgaver om romvirksomhet og romteknologi, med relevans for norsk romnæring.

Utover dette som hensikt, har prisen følgende formål:

 • Styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og utdanningssystem
 • Bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet
 • Øke forståelsen for nytten av romvirksomhet som markedsskaper og innovasjonsskaper

Tidligere vinnere

Prisen har vært delt ut siden 2013, og de siste årene har følgende studenter blitt kåret som vinnere:

 • 2022: Rannveig Marie Færgestad fra NTNU modellerte og simulerte i sin oppgave om romsøppel støt i ekstreme hastigheter mot beskyttelsesskjold for romfartøy.
 • 2021: Ole Martin Borge fra NTNU utviklet i sin oppgave matematiske modeller som vil gjøre det lettere for satellitter å spore plankton i havet.
 • 2020: Dordije Bošković fra NTNU skrev oppgaven «Hardware implementation of a target detection algorithm for hyperspectral images».
 • 2019: Lars Henrik Berg-Jensen og Adrian Tofting fra NTNU skrev oppgaven masteroppgaven, «A Big Data Approach to Generate Training Data for Automatic Ship Detection».

Kriterier til oppgaven for å bli nominert

For at en students masteroppgave skal kunne nomineres til NIFRO-prisen 2024, må følgende kriterier må bli møtt:

 • Oppgaven må være levert ved et norsk universitet eller av en norsk student ved et utenlandsk universitet og omhandle romvirksomhet eller romteknologi.
 • Oppgaven skal ha vært levert og bedømt mellom september 2022 til september 2023.
 • Oppgaven må leveres med et sammendrag på 250 ord.
 • Oppgaven skal være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Nominasjonsskjema må fylles ut korrekt og returneres innen søknadsfristen.
 • Kandidatens nominasjon må være støttet av en professor som har veiledet eller bedømt mastergraden eller en representant for et NIFRO-medlem. Støtte utvises i form av en signatur av nominasjonsskjemaet.

I tillegg vil kandidater blir bedømt på følgende kriterier:

 • Utvist forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne.
 • Evne til å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger.
 • Nytteverdi for norsk romnæring.

Nominasjoner sendes på epost til joran.grande@andoyaspace.no innen 15. november 2023, og vinneren vil få prisen utdelt under Space Dinner 2024, romindustriens årskonferanse.

Følgende dokumenter skal sendes inn:

 • Nominasjonsskjema for NIFRO-prisen (PDF/Word)
 • Masteroppgaven i PDF- eller Word-format

De som ønsker kan også legge ved sensors vurdering.

Trenger du mer informasjon?

Spørsmål om prisen kan rettes til Andøya Space Education.