Mr. ALOMAR

Han har vært på ALOMAR nesten like lenge som selve bygget, og blir av noen kalt Mr. ALOMAR. Turen opp og ned til fjellet Ramnan har han kjørt nesten hver dag siden han startet å jobbe på ALOMAR i 1996. Bli med Reidar Lyngra på jobb.

En mann står foran en åttekantet bygning, hvor du ser fire av sidene. Bygningen er rød og hvit, med flat topp og gjerde rundt.
Foto: Andøya Space

Det er mandag, og Reidar Lyngra setter seg i bilen i Oksebåsen med retning Ramnan. Han skal opp til atmosfæreforskningslaboratoriet ALOMAR, den karakteristiske åttekantede bygningen på toppen av fjellet. ALOMAR er en forkortelse for Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research, der jobber Reidar som Technical Manager for Ground-Based Instruments hos Andøya Space.

Hvis du er kjent med vær og klima på Andøya så vet du sikkert at det ikke alltid er egnet vær for å dra på fjellet, men det er sjeldent at været er så ille at han ikke kan kjøre opp.

– Det har vært noen turer hvor vi har måttet gå opp, men det er ikke mange. Det er mye takket være brøytingen som gjøres på vinterstid når det kan være utfordrende kjøreforhold, forteller Reidar. – Hvis været ikke tillater det jobber vi fra hovedkontoret i Oksebåsen.

Kjøreturen opp til Ramnan har han tatt mange ganger før. Han har jobbet ved Andøya Space siden 1996, og har fast arbeidssted på ALOMAR. Det vil si at han kjører opp på fjellet hver dag, og har gjort siden han startet.

Panoramautsikt på jobb

Atmosfæreforskningslaboratoriet driftes av Andøya Space og ble til gjennom et internasjonalt samarbeid mellom Norge og Tyskland. I dag overvåker og kartlegger forskere fra Norge, Tyskland, Spania og USA prosesser i atmosfæren fra bakkenivå og opp til 100 kilometer.

Reidar er en av fire som har fast arbeidssted på ALOMAR. Der passer han på at alle instrumentene fungerer som de skal, og har blant annet ansvar for drift, noe vedlikehold av ulike instrumenter og innrapportering til de som eier instrumentene. I tillegg har han også ansvar for noen radarer og instrumenter som er plassert i Oksebåsen, på Andenes og ved Saura.

– En typisk arbeidsdag på starten av uka innebærer ofte å sjekke bygget og instrumentene etter helga, forteller Reidar. – Hvis det har blåst mye hender det at noen av instrumentene trenger å justeres litt.

En mann holder i og sjekker et instrument. Han står på takterrassen av en bygning, med skyer og fjell i bakgrunnen.
Foto: Andøya Space

Oppe på taket sjekker Reidar at alle instrumentene er på plass og sitter som de skal. Akkurat denne dagen er det uvanlig vindstille, og det er ingen av instrumentene som trenger justering.

Fra taket har han panoramautsikt, og han er en av de første som ser sola når den blir synlig igjen i starten av januar.

Viktig informasjon om atmosfæren

ALOMAR huser i dag mange ulike instrumenter, som lidar, radarer, solfotometer, brewer, GUV, riometer, autosondestasjon, ceilometer og kamerasystemer. Disse instrumentene tar målinger som gir data til viktig informasjon om atmosfæren.

Ofte har de forskere eller ansatte fra institusjonene som eier instrumentene på besøk. Da bistår Reidar med både skyss opp og ned fjellet, og sin ALOMAR-ekspertise.

Akkurat denne dagen er det to ansatte fra Group de Optica Atmosferica Universidad de Valladolid, som skal bytte ut noen av instrumentene som står på taket på ALOMAR. Det er såkalte CIMEL instrumenter, som blant annet måler intensiteten av solstråler ved forskjellige bølgelengder og vanndamp.  Da hjelper Reidar til der det måtte trenges.

To kjente lysstråler fra Alomar

– Det instrumentet som flest vil gjenkjenne fra ALOMAR er nok RMR-lidaren. Det er det instrumentet som lager de to grønne strålene på himmelen på vinterstid, forteller Reidar.

Foto: Andøya Space

Hvis du har vært på Andøya når det er mørkt og klarvær har du sikkert lagt merke til de grønne lysstrålene fra RMR-lidaren. Lidaren brukes til å rutinemessig observere vinden og temperaturen fra 30 til 80 kilometer når himmelen er klar. Man studerer også bølgeaktivitet og den dynamiske tilstanden i atmosfæren, og disse studiene er svært viktige for å forstå strålings- og energibalansen i atmosfæren og dermed utvikling av jordens klima.  

Utsikt med stor u

Reidar sitter ved kontorpulten på kontoret, og ser utover fjellene. Det er nok ingen som kan motsi at han har en av de fineste utsiktene fra kontoret sitt.

En mann sitter ved kontorpulten sin, med utsikt utover havet og fjell rundt.
Foto: Andøya Space

– Selv om jeg ser den samme utsikten hver dag blir jeg ikke lei, sier Reidar.

De to besøkende fra universitetet i Valladolid er nå ferdig med dagens arbeidsøkt på taket, og må nå ned til en av bakkestasjonene på Andenes for å installere et instrument der. Reidar gjør seg klar til å ta de med videre.

– Det er sjelden at arbeidsdagene er like. En dag har jeg full dag på ALOMAR, og den neste kan det være at et instrument et annet sted trenger sjekk eller vedlikehold, men det er bare fint med litt varierte dager, avslutter Reidar, før han setter seg i bilen for å kjøre ned igjen fra fjellet.

Foto: Martin Flügge

More information

For more information, contact Andøya Space Sub-Orbital