Er med på å utvikle overvåkingstjenesten IRSA for Arktis

Published:

Integrated Remote Sensing for the Arctic (IRSA) er et internasjonalt samarbeid som jobber med å utvikle et system for situasjonsforståelse i Arktis. Det skal kombinere data fra blant annet satellitter, fly, flygende droner og ubemannete havgående fartøy.

– Andøya Space er en del av IRSA sammen med satellittfirmaet C-Core i Canada, My Defence System Integration i Danmark og Boeing i USA, sier Tony Klæboe i Andøya Space Defence.

IRSA har som langsiktig mål å selge tjenester for overvåking av ulike typer menneskelige aktiviteter og miljøfaktorer i nordområdene, til sivile og militære kunder.

– Både offentlige og private aktører ønsker å ha et klarere situasjonsbilde av det som foregår i Arktis, ikke bare om menneskelige gjøremål som skipstrafikk, flyaktivitet og utbygging, men også miljøfaktorer som forurensing, dyrevandringer, havisutbredelse, temperatur og mer, og til blant annet søk og redning, sier Klæboe.

Bruker Andøya Space sitt eget forskningsfly

For å teste metoder og prosedyrer for IRSA arrangerer Andøya Space Defence øvelsen ArcticX.

– I denne øvelsen bruker vil spesialflyet til Andøya Space, som er et Diamond DA62 MPP tomotors propellfly spesielt utviklet til forskning og teknologitesting, sier Klæboe.

Andøya Space bruker dette flyet til å overvåke områdene som er avstengte for oppskyting eller missiltester på Andøya, og tilbyr flygninger til kunder for forskning og teknologitesting.

– Under ArcticX bruker vi flyet til å simulere at den er en drone som tar bilder fra luften. Vi øver blant annet på å planlegge oppgaver til dronen før den tar av, og gi nye oppgaver under flygningen basert på satellittbilder av steder eller situasjoner som vi ønsker at dronen skal se nærmere på, sier Klæboe.

Øver på å bruke satellittdata med fly og droner

Satellitter ser store områder samtidig og er dermed godt egnet til å få oversikt på kort tid.

– Fly og droner ser et mindre område, men kan undersøke det nærmere. Derfor øver vi oss på å kombinere bruken av satellittdata med overvåking fra fly og droner, sier Klæboe.

Blant annet har Andøya Space Defence testet under ArcticX hvor raskt flyet kan komme på vingene og finne skip som satellittdata viser har slått av AIS-systemet om bord.

AIS-signalene viser et skips identitet, posisjon, retning og fart, og etter internasjonale regler er alle skip over 300 bruttotonn pålagt ha dette systemet.

– Det kommer an på hvor langt unna skipet er, på været og andre forhold, men vi kan få flyet ut på bare noen timer for nærmere overvåking, sier Klæboe.

Et nyttig samarbeid for fremtiden

I 2024 skal Andøya Space Defence holde ArcticX fra 17. til 20 juni.

– Vi gjør denne øvelsen på sommeren fordi det da er mest dagslys, best vær og minst sannsynlighet for å få forhold hvor vi ikke kan fly, sier Klæboe.

Under ArcticX i 2024 skal også fartøy som kan se under vann bli med på øvelsen, for å teste overvåking av blant annet undervannsledninger og rør.

– IRSA er et samarbeid som Andøya Space har stor nytte av og skal føre frem til tjenester som vil være veldig gunstig for oss å kunne tilby ulike typer kunder, avslutter Klæboe.

More information

Please contact Andøya Space Defence for questions regarding our services.