Bevilgning til Norwegian Space Academy

Tilskudd til Norwegian Space Academy

Published:

Onsdag 7. juni gikk startskuddet for arbeidet med å etablere et universitetssamarbeid knyttet til den norske romhavnen som bygges av Andøya Space. Det skal skje gjennom et treårig prosjekt med navnet «Norwegian Space Academy», der målet i samarbeid med akademia og romnæringen er å etablere et attraktivt og komplementært tilbud for universiteter i Norge og Europa i framtiden

Stortinget har i en egen merknad til Regjeringen pekt på viktigheten av å tilrettelegge for utvikling av spennende undervisningsprogrammer for universitetssektoren knyttet til den norske romhavnen som nå bygges på Andøya. Dette som et viktig bidrag for å sikre framtidige medarbeidere innen romvirksomhet som norsk industri har behov for.

Dette er blant annet bakgrunnen for initiativet til et treårig hovedprosjekt for å etablere et universitetssamarbeid knyttet til Andøya Space, «Norwegian Space Academy». Kostnadene for det treårige hovedprosjektet er på 6 millioner kroner.

Under et besøk på Andøya Space i dag, onsdag 7. juni, kunngjorde fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide at fylkesrådet i Nordland bevilger 2,9 millioner kroner til prosjektet. Fra før har Andøy kommune gjennom omstillingsorganisasjonen SAMSKAP gjort tilsvarende bevilgning, samt at Kunnskapsdepartementet bidrar med 200 000 kroner til dette arbeidet.

– Dette er svært gode nyheter og betyr at vi nå i samarbeid med akademia og romnæringen kan starte arbeidet med å etablere et spennende universitetssamarbeid knyttet til romhavnen, sier Anne Margrethe Horsrud, daglig leder i Andøya Space Education.

– Målet er at «Norwegian Space Academy» skal være et attraktivt og komplementært tilbud for universiteter i Norge og Europa i framtiden, avslutter Jøran Grande, prosjektleder i Andøya Space Education.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide og prosjektleder ved Andøya Space Jøran Grande

Om Andøya Space Education

Andøya Space Education er et datterselskap av Andøya Space og representerer utdanningsdelen av konsernet. Andøya Space Education driver med romrelatert undervisning for alle målgrupper; fra barnehagebarn og skoleelever til lærere og universitetsstudenter, og har som mål å utdanne og inspirere den neste generasjonen med forskere, ingeniører og utforskere over hele verden.

Mer informasjon?

Kontakt prosjektleder Jøran Grande for mer informasjon om Norwegian Space Academy