Befaring på 78° nord

Photo of three employees in front of a building at Svalbard.

Published:

Vi i Andøya Space Sub-Orbital (ASO) er for tiden enda lengre mot nord enn det vi normalt er når vi er hjemme på Andøya. Siden mandag denne uken har Kolbjørn Blix, Thomas Gansmoe og Hans Arne Eilertsen vært tilstede i Ny-Ålesund på Svalbard for møter med Kings Bay som styrer og driver samfunnet her oppe på vegne av Norsk Polarinstitutt.

Vi har også interne oppgaver som del av besøket ved at vi foretar en befaring på vår infrastruktur benyttet til oppskytning av vitenskapelige raketter.

Møtene med Kings Bay har omhandlet flere temaer som Langtidskontrakt mellom Andøya Space – Kings Bay som legger føringer for de tjenester ASO behøver utført av lokale mannskaper og prisene på disse de neste årene.

Mulige fordeler og muligheter for rabatter er jo selvfølgelig viktige tema. Videre har det vært gjennomgåelse av Prop. 47 L (2023–2024), Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.) for å se om og eventuelt hvordan den ville kunne påvirke ASOs operasjoner her oppe.

Photo of a rocket launch.
Oppskytning fra MML-launcheren. Foto: Brian Bonsteel, NASA

En annen viktig del av besøket har vært å befare den såkalte «MML launcheren» som ble bygget som et supplement til vår opprinnelige launcher her oppe. MML ble en nødvendighet for å kunne gjennomføre Grand Challenge Initiativ CUSP-prosjektet i perioden 2018-2021, og ble bygget som et samarbeid mellom NASA og Andøya Space.

Overbygget (shelteren) er av en midlertidig karakter og har en tidsbegrenset tillatelse fra Sysselmesteren som medfører at arbeidet med enten å sanere eller konvertere til permanent løsning må starte nå. Her er Kings Bay en viktig medspiller, rådgiver og saksbehandler før saken havner tilbake på Sysselmesterens kontor.

More information

For more information, contact Andøya Space Sub-Orbital