Arbeid med ny oppskytningsrampe i rute

Published:

Andøya Space Sub-Orbital bygger for tiden en ny oppskytingsrampe for forskningsraketter for å kunne håndtere flere oppskytninger i samme oppskytningskampanje.

– Forskningsraketter har vokst i størrelse de siste årene, og vi trengte å styrke vår evne til å håndtere ikke bare det, men også flere raketter i samme oppskytingskampanje, sier Hans-Arne Eilertsen, prosjektleder for den nye oppskytingsrampen.

Andøya Space Sub-Orbital har vært vertskap for mange oppskytningskampanjer som involverer flere oppskytinger, ikke bare fra Andøya, men også Svalbard.

– Ta for eksempel Trice-2 og Visions-kampanjene, to Nasa-kampanjer der Trice-2 skjøt opp to forskningsraketter fra Andøya, og deretter skjøt Visions opp to raketter fra vår oppskytingsbase på Ny-Ålesund, Svalbard, bare noen minutter senere, sier Eilertsen.

Å skyte opp flere forskningsraketter til forskjellige høydeområder i atmosfæren lar forskerne få samtidige målinger, noe som gir bedre innsikt i de fysiske prosessene i atmosfæren.

– Andøya Space Sub-Orbital er omtrent det eneste stedet i verden hvor du kan utføre disse massive forskningskampanjene som fokuserer på den svært interessante Cusp-regionen, sier Eilertsen.

Cusp-regionen refererer til et område av magnetosfæren, der det skaper en trakt ned til jordens sentrum. Andøya Space Sub-Orbital’s oppskytingssteder på Andøya og Svalbard er den eneste måten for forskningsraketter å gjøre målinger inne i den trakten.

Illustrasjon av jordens magnetfelt, og traktene som dannes ved pol-områdene.

Den nye oppskytingsrampen er laget helt og holdent i Norge.

– Planleggingsfasen ble gjort av Polarkonsult fra Harstad, det bevegelige huset som skal beskytte rampen mot vær og vind er bygget av Karstein Kristiansen, en lokal entreprenør, sier Eilertsen. – Og selve den styrbare rampen blir bygget av Oil-Tech AS i Stavanger. Når den er ferdig, vil den være en av verdens mest moderne og kapable oppskytingsramper for forskningsraketter.

Photo: Oil-Tech AS

Den nye oppskytingsrampen er også godt egnet for teknologitesting og demonstrasjonsoppdrag.

– Disse oppdragene handler ikke nødvendigvis bare om å nå rommet, og foretrekker ofte å skyte opp til lavere høyder, noe denne nye oppskytingsrampen vil kunne imøtekomme.

– Arbeidet går fremover i henhold til planen, sier Eilertsen. – Vi har som mål å være klare til å være vert for de første oppskytingskampanjene allerede denne høsten.

EASP

– Vi bygger også denne nye oppskytingsrampen for å oppfylle våre forpliktelser i EASP-avtalen, sier Kolbjørn Blix, VP i Andøya Space Sub-Orbital. – Det er en avtale mellom fem europeiske land, der Andøya Space har forpliktet seg til å tilby oppskytingskapasitet for forskningsraketter.

– To av de suborbitale oppskytingsrampene på Andøya er reservert for kun Nasa-bruk, noe som for øyeblikket bare etterlater en rampe tilgjengelig for europeiske oppdrag. Byggingen av denne nye oppskytingsrampen vil gjøre oss i stand til å støtte flere ikke-Nasa-oppdrag i fremtiden, avslutter Blix.

Les mer om EASP (engelsk tekst).

Om Andøya Space Sub-Orbital

Andøya Space Sub-Orbital er et forretningsområde hos Andøya Space som fokuserer på å tilby en oppskytingsbase og relaterte tjenester for suborbitale forskningsraketter. Andøya Space Sub-Orbital har to oppskytingsbaser, ett på Andøya og ett på Ny-Ålesund, Svalbard. Divisjonen tilbyr også avanserte ingeniørtjenester. I tillegg drifter divisjonen Alomar-observatoriet, og er vert for flere vitenskapelige bakkebaserte instrumenter.

More information

For more information, contact Andøya Space Sub-Orbital