Unik dronetesting

De siste ukene har droner blitt testet i stor skala utenfor Andøya. Testfasilitetene er unike i europeisk sammenheng.

De siste ukene har Andøya Space Defence for første gang testet ny droneteknologi i stor skala. Andøya Space Defence har piloter, fasiliteter, simulator og mer for å teste ulike typer droner for kunder.

– Dette er helt unikt i europeisk sammenheng, sier Odd Arne Andreassen ved Andøya Space Defence. – Utenfor Andøya har vi et nesten ubegrenset stort og åpent testområde, der dronene kan fly og prøve ut det de skal.

I motsetning til andre aktiviteter ved Andøya Space, krever ikke dronetesting avsperring av havområder for å gjennomføre flygningene. Fartøy kan fortsatt oppholde seg i området der flygningen pågår. Andøya Space har prosedyrer og systemer som sørger for å holde påkrevd avstand til disse.

– Å sette opp et testområde på 100 000 kvadratkilometer er ikke noe problem her, legger Andreassen til.

Jetdrevne droner fra Airbus

Denne måneden er det tomotors hurtiggående jetdrevne droner fra Airbus Target Systems & Services som har blitt testet ved Andøya Space. Disse dronene er omtrent tre meter lange, med et vingespenn på to og en halv meter, og kan fly i opptil 250 meter per sekund.

– Dronene simulerer ulike typer fly som kundens radarer og luftvernsystemer så skal oppdage og forsvare seg mot, sier Andreassen.

Ved å utstyre dronene med forskjellige typer sendere og radarreflektorer, kan en radar oppfatte dronen som nesten alle typer fly, både militære og sivile.

– Hovedfordelen ved å teste hos Andøya Space er fleksibiliteten og samarbeidsånden her, i tillegg til den nesten ubegrensete størrelsen på testområdet. Alt dette gjør at vi kan utføre kompliserte tester av dronene våre, sier Frank Härtel, direktør for Airbus Target Systems & Services.

Trenger ikke egen flytillatelse

Andøya Space har tillatelse fra norske luftfartsmyndigheter til å fly droner i klasse «Specific» i Norge, også på vegne av kunder.

– Det vil si at vi er ansvarlige for disse flygningene og at de overholder norske regler. Dermed trenger ikke kunden å selv skaffe tillatelse til å fly i norsk luftrom, sier Andreassen.

De nye dronene ble testet med ulike typer motorer og instrumenter hos Andøya Space, for å se at alt virker som det skal i luften.

– Dronene fungerer allerede bra, men Airbus ønsket å teste de aller siste forbedringene de har gjort på dronene, sier Andreassen.

– Denne gang hadde vi med oss et helt sett av nye ting som skulle testes. Det spente fra nye dronetyper, til nye digitale funksjoner, til nytt oppsett for operasjoner på bakken. Vi klarte å teste alt sammen med suksess, sier Härtel.

Omfattende tester

Under testingen av de nye dronene var cirka 20 ansatte fra Andøya Space involvert, og omtrent like mange fra Airbus.

– Selve testflygningen varer bare en time av gangen, men hver flygning krever mange timer forberedelser, sier Andreassen.

Utstyret som skal testes må monteres på dronene, pilotene utfører flygningen først i simulator, og testområdet må sperres av for lufttrafikk. Sistnevnte gjøres av tårnet ved Andøya lufthavn. Personell fra Andøya Space og kunden gjør også andre forberedelser før flygningen.

– Når vi bare har en time på oss for å fly, må alle vite nøyaktig hva de skal gjøre når, sier Andreassen.

Mer dronetesting utover vinteren

I løpet av høsten og vinteren skal en rekke droner fra Airbus testes på Andøya.

Andøya Space tester droner både for militær og sivil bruk. Andøya Space lærer også opp personell i droneoperasjoner, og har den nødvendige kunnskapen for å få gjennomført sertifisering fra norske luftfartsmyndigheter til å operere de fleste typer droner i norsk luftrom. I samarbeid med Andøy videregående skole tilbys også i Vg2 Dronefag til elever på videregående.


Mer informasjon

Kontakt Andøya Space Defence.