Vg2 Dronefag

Ønsker du å bruke skoledagen på avansert teknologi og droneflyvning i spektakulære omgivelser? Da er Vg2 Dronefag ved Andøy videregående skole noe for deg!

Om Vg2 Dronefag

Dronenæringen har hatt en enorm vekst og fortsetter å vokse i Norge, Europa og globalt. Bruk av droner til ulike formål er i kontinuerlig utvikling og bransjen har økende behov for profesjonelle fagmedarbeidere.

Ved å velge Vg2 Dronefag blir du sertifisert til å fly og vedlikeholde ulike typer droner. Gjennom utdanningen får du praktisk erfaring med planlegging og gjennomføring av droneoperasjoner, og kunnskap om alt fra sikkerhet og regelverk til bruk av ulike sensorer og tolkning av datamateriale.

Andøya Space samarbeider med Nordland fylkeskommune og Andøy videregående skole om Vg2 Dronefag. I Vg2 Dronefag har du 35 timer undervisning, hvorav 17 timer er programfag, ni timer yrkesfaglig fordypning og ni timer fellesfag. Opplæringen i programfagene foregår ved Andøya Space, og vil være praktisk rettet.

Som droneoperatør får du en viktig rolle i en ny næring i hurtig vekst. Den teknologiske utviklingen på feltet skjer raskt, og det forventes et økende krav til kompetanse innen faget. Velkommen til en fremtidsrettet og innovativ utdanning!

Person flying a distant multirotor drone.

Slik søker du

Vg2 Dronefag bygger på Vg1 Elektro og datateknologi. Etter dronefag følger Vg3 Droneoperatørfaget med to års læretid i bedrift.

Du søker opptak gjennom www.vigo.no. Elever fra hele landet har mulighet til å søke. Søknadsfristen er 1. mars hvert år  (1. februar for fortrinnsrett / individuell vurdering).

More information

Please contact Andøya Space Education for questions regarding our services.