En flygende plattform for vitenskap og teknologi

Published:

Andøya Space har et eget småfly med piloter og oppdragsspesialister som kan utføre flygninger for forskning, teknologitesting, overvåking, søk og redning, og andre typer oppdrag. Mulige kunder er både sivile og militære.

– Flyet vårt er av typen Diamond DA62 MPP (Multi-Purpose Platform). Dette er et tomotors propellfly som har plass til fire stykker ombord. Det vil si to piloter som flyr flyet og to systemoperatører som opererer utstyret og instrumentene som brukes til selve forskningen eller testingen, sier Dag Helge Karlsen ved Andøya Space.

Han er en av de to pilotene og har ledet arbeidet med å få på plass dokumentasjon og prosedyrer ved Andøya Space for å kunne tilby flygninger for kunder.

Spesiallaget fly for forskning og testing

Diamond DA62 MPP er 9 meter langt, med et vingespenn på 14,5 meter.

–  Normalt sett har vi en aksjonstid på opp mot fem timer i lufta, men det varierer selvsagt etter hvor mange som er ombord, på vekt og drivstoff blant annet, sier Karlsen.

Denne typen fly er spesiallaget fra grunnen av for å kunne være en plattform i lufta for blant annet forskning og teknologitesting.

For eksempel er nesen utskiftbar slik at den kan inneholde kamera, radar eller andre former for sensorer. Flyet har også plass til ulike typer instrumenter og sensorer bak spesielle kapsler som monteres på utsiden av flykroppen.

– Ikke minst er flyet økonomisk drift fordi det klarer seg med relativt lite drivstoff i forhold til andre fly av liknende størrelse, sier Karlsen.

Brukes også til interne oppdrag

Flyet ble kjøpt inn i 2021 og har til nå først og fremst blitt brukt til interne oppdrag ved Andøya Space.

– For eksempel, før kunder hos Andøya Space Defence tester missiler, bruker vi flyet til å klarere testområdet fra lufta, for å være sikker på at det ikke er noen fartøy der, sier Karlsen.

Da brukes blant annet kameraet om bord på flyet, samt kart som oppdateres i sanntid over maritim trafikk på stedet.

– Oppdager vi noen fartøy i testområdet, identifiserer vi dem slik at de kan bli kalt opp over radio og få informasjon om aktiviteten som skal skje, sier Karlsen.

Flyr hele året rundt

Andøya Space har allerede en kunde for flytjenestene som de skal gjøre oppdrag for noen ganger i året.

– Vi tilbyr direkte tjenester til flere slags kunder. Vi kan montere ulike typer utstyr, sensorer, antenner og andre måleinstrumenter på flyet, sier Karlsen.

Andøya Space flyr også hele året, og kan fly kampanjer over flere dager eller uker ved behov.

– Vi har størst flyaktivitet på våren, sommeren og høsten, men vi flyr også på vinteren, selv om sjansen for utfordrende vær er størst da, sier Karlsen.

Tre piloter i alt

I dag jobber to piloter ved Andøya Space med spesialflyet og det kommer en tredje til. Der er også fire systemoperatører kan delta i flygningene.

– Andøya Space er en såkalt specialized operations-organisasjon (SPO), som betyr at vi kan tilby ulike typer kommersielle flytjenester, avslutter Karlsen.

More information

Please contact Andøya Space Defence for questions regarding our services.