Varsler oppstart av ny områderegulering for Andøya Spaceport

Published:

Andøya Spaceport har varslet oppstart for ny områderegulering for romhavnen på Nordmela, men det vil ikke forsinke byggingen av den første oppskytningsrampen.

– Det å skulle lage en romhavn er ikke gjort over natta, sier Ingrid Hanssen, administrasjonsdirektør ved Andøya Spaceport. – Det er mange komplekse systemer som må fungere sammen, og planer har blitt vurdert og revurdert.

Administrasjonsdirektør Ingrid Hanssen i terrenget ved Børvågen hvor Andøya Spaceport bygges.
Ingrid Hanssen er administrasjonsdirektør ved Andøya Spaceport.

Andøya Space fikk i 2020 godkjent et forslag til områderegulering, basert på hvordan utbyggingsplanene så ut på den tiden. Da skulle det bygges en molo en kilometer ut i havet, der to oppskytningsramper skulle etableres.

– Å få bygget denne moloen er i seg selv en stor kostnad, men vi innså at det medfører en stor miljøbelastning på naturen og havet, og den ble enda større da vi innså at vi på grunn av sikkerhetskrav måtte ha større avstand mellom oppskytningsrampene, sier Ingrid Hansen. – Moloen ble derfor strøket, og vi måtte dermed revurdere de første planene.

Andøya Space har allerede varslet om oppstart for en ny reguleringsplan. Lokale beboere, næringer og andre har da en høringsperiode på seks uker hvor man kan komme med sine innspill, frem til 21. mars. Utredningen sendes også til fiskeridirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommunen og andre aktuelle organisasjoner og sektormyndigheter.

– Vi håper på at ny områderegulering er godkjent innen året er omme, sier Ingrid Hanssen.

Vil ikke påvirke byggingen

– Det er viktig å påpeke at den første oppskytningsrampen og tilhørende bygg lages innenfor den allerede godkjente områdereguleringen fra 2020 og dispensasjon for oppskytningsrampe A innvilget i 2021. Denne nye områdereguleringen gjelder da for fremtidige bygg og oppskytningsramper som det ikke var mulig å plassere innenfor den gamle reguleringen, sier Ingrid Hanssen.

– Vi er godt i rute med planleggingen og oppstart for første byggetrinn, avslutter hun.

Mer informasjon

For mer informasjon, kontakt Ingrid Hanssen, Admin Director, Andøya Spaceport.