Signerte avtale med Nord Universitet

Published:

En ny og overordnet samarbeidsavtale er nå på plass mellom Andøya Space og Nord Universitet.

Denne uken har både representanter fra Nord universitet, Newspace North, Nordland fylkeskommune og Andøy kommune vært på besøk hos Andøya Space i anledning signering av en samarbeidsavtale mellom Andøya Space og Nord universitet.

–  Education har allerede hatt en samarbeidsavtale i mange år med lærerutdanningen ved Nord universitet. Det har vært jobbet med å løfte avtalen til øverste nivå hos begge parter, sånn at alle forretningsområder hos Andøya Space og fakulteter hos Nord universitet kan nyte godt av avtalen, forteller Arne Hjalmar Hansen, som har ledet arbeidet fra Andøya Space sin side.

Tre samarbeidsområder 

Det er foreløpig etablert tre samarbeidsområder som skal utvikles videre i samarbeidet:
Education skal ta opp igjen samarbeidet med prosjekter innenfor lærerutdanningen, Andøya Spaceport skal samarbeide med Handelshøgskolen, hvor også Newspace North er en aktør. I tillegg har en som mål å etablere samarbeidsaktiviteter om bruk av droner i sikkerhet og beredskap, forskning og undervisning.

Bilde av Ketil Olsen og Hanne Hansen som signerer avtale på vegne av henholdsvis Andøya Space og Nord Universitet
Ketil Olsen og Hanne Hansen signerer avtalen på vegne av henholdsvis Andøya Space og Nord Universitet

Samarbeidsutvalg 

For å få best mulig utnyttelse av avtalen skal det etableres et samarbeidsutvalg, med inntil fire representanter fra hver part, for å drøfte saker av felles interesse og utvikle et godt samarbeid.
Det vil også bli mulighet for utplassering av studenter i internship, både innenfor bachelor og master, og samarbeid om potensiale for oppgaveskriving basert på problemstillinger fra Andøya Space.

– Vi er glade for at avtalen er på plass sånn at vi kan gå i gang med mange av de spennende prosjektene som er på planen fremover, avslutter Arne Hjalmar.

Mer informasjon

Kontakt daglig leder for Andøya Space Education, Arne Hjalmar Hansen.