Samspillkontrakt inngått med SEKK og LNS

Published:

Andøya Spaceport har inngått samspillsavtale for første byggetrinn med SEKK (Sortland Entreprenør og Karstein Kristiansen Entreprenør) og LNS i forbindelse med utbyggingen av romhavnen på Andøya.

Fase 1 av samspillavtalen ble iverksatt i november 2021, med hovedfokus på å sette sammen et sterkt team med fokus på prosjektstyring og – ledelse. Samspillmodellen ble valgt for å involvere entreprenørene i tidligfasen og for å legge til rette for godt samarbeid i forprosjekt- og byggefasen.

– Vi ville få på plass en god samarbeidskultur tidlig, sier utbyggingssjef for Andøya Spaceport, Henrik Strøm. – Både for å jobbe mot et felles prosjektmål og for å gjøre hverandre bedre. Prosjektering og kalkulering har gått hånd i hånd, og vi har nå sammen kommet frem til en målpris som er innenfor totalbudsjettet. Vi er nå glade for å at vi kan ta prosjektet frem til neste fase som er utbyggingsfasen.

SEKK får ansvaret for oppføring av bygg mens LNS skal utføre grunnarbeider, uttak av masser samt fyllings- og betongarbeider på den første oppskytningsrampen.

Oversiktsbilde over byggeplass og området hvor den fremtidige oppskytningsrampen skal være

– Vi er stolte over å kunne starte arbeidene med å lage den norske romhavnen sammen med så kompetente og sterke entreprenører som SEKK og LNS, sier Strøm. – Det er et komplisert og unikt prosjekt som vil vekke oppsikt utenfor landegrensene, og innsatsen til entreprenørene og underentreprenørene vil ha alt å si for det ferdige resultatet.

– Arbeidet som nå skal gjøres er første byggetrinn, sier Henrik. – I år bygger vi den første oppskytningsrampen, den første monteringshallen for raketter samt nødvendige støttebygg, inkludert et midlertidig kontrollsenter, slik at de kommersielle oppskytningene kan starte så snart som mulig.

– Deretter vil vi fullføre romhavnen med nye byggetrinn, frem til den er ferdig utbygd i 2025, avslutter Henrik.

Mer informasjon

Vennligst ta kontakt med utbyggingssjef Henrik Strøm, Andøya Spacport.