Mulighetsseminar på Andøya Space

Published:

Andøya Space og SAMSKAP arrangerer mulighetsseminar på Andøya Space mandag 7. november 2022.

Norsk romvirksomhet er en betydelig næring og har et stort potensial for videre vekst og utvikling. Stortinget har i flere stortingsmeldinger gitt klare føringer på økt satsing på romvirksomhet i årene framover. Også Hurdal-plattformen gir tydelige politiske føringer og forventninger om økt satsing på Norge som romnasjon, og Nordland fylkeskommune og Andøy kommune/SAMSKAP har space som prioritert område i sitt nærings- og utviklingsarbeid.

Etableringen av Andøya Spaceport er et taktskifte i utviklingen av norsk romindustri. Etableringen gir mange nye muligheter for norske og internasjonale selskaper til å ta i bruk verdensrommet innenfor mange nye anvendelsesområder. Satellittbasen vil ha stor betydning for utdanning, forskning, innovasjon og oppbygging av industriell kapasitet i Norge.

I tillegg til etableringen av satellittbasen, er SAMSKAP og Andøya Space opptatt av å presentere utviklingsmuligheter også i flere av de øvrige virksomhetsområdene i Andøya Space, – og som vil kunne gi betydelige ringvirkninger for Andøy-samfunnet, Vesterålen og Nordland.

Seminaret samler ca 50 inviterte deltakere fra bl.a. Andøy kommune, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune.

Mer informasjon

Ta kontakt med Samfunns- og myndighetskontakt Arne Hjalmar Hansen for mer informasjon om seminaret