Mottok pris for masteroppgave om romsøppel

Rannveig Marie Færgestad fra NTNU mottok NIFRO-prisen i 2022. Hun modellerte og simulerte i sin oppgave om romsøppel støt i ekstreme hastigheter mot beskyttelsesskjold for romfartøy.

Published:

Rannveig Marie Færgestad mottok den norske NIFRO-prisen 2022 for sin masteroppgave om beskyttende skjold mot romsøppel.

– Romsøppelproblematikken vil etter alt å dømme bare bli viktigere i årene som kommer, forteller Færgestad. Denne uken mottok hun den gjeve NIFRO-prisen, rombransjens årlige pris for beste masteroppgave innen romteknologi og romvirksomhet.

– For romstasjoner har skjold og beskyttelse mot romsøppel vært viktig kunnskap i flere tiår, men for de mindre satellittene har det ikke vært økonomisk gunstig å beskytte mot små fragmenter av romsøppel, forklarer prisvinneren. – I fremtiden er dette noe som flere og flere satellittaktører er nødt til å ta stilling til.

Beskyttelsesskjold for romfartøy

Nettopp her kommer vinneroppgaven «Modellering og simulering av støt i ekstreme hastigheter mot beskyttelsesskjold for romfartøy» inn i bildet. Det er få laboratorier som tilbyr kollisjonstesting i så høye hastigheter, og numeriske simuleringer utgjør et langt rimeligere og mer reelt alternativ for mange aktører.

Ved hjelp av avansert numerisk analyse har Færgestad modellert skader på romfartøy i møte med søppel i bane. Dette vil være et sentralt verktøy i utvikling og design av beskyttelsesskjold for romfartøy, og hun får skryt fra juryen for oppgavens nytteverdi:

– Årets vinner av NIFRO-prisen presenterer i sin oppgave en nyttig tilnærming til modellering av kollisjoner for å sørge for at romfartøyene til internasjonale og norske romaktører tåler potensielle kollisjoner og bidrar til en bærekraftig fremtid i lav jordbane, skriver de i sin begrunnelse.

Sylskarp konkurranse

Til tross for sylskarp konkurranse og flere aktuelle prisvinnere, var det en enstemmig jury som pekte ut NTNU-studenten sin oppgave blant 13 innkomne masteroppgaver.

– Tildelingen betyr absolutt mye, sier Færgestad. – Jeg har kjent til prisen siden første klasse på universitetet, og det er motiverende å vite gjennom studietiden at gode oppgaver blir verdsatt og er av interesse for romindustrien.

Prisen har siden 2013 blitt delt ut årlig av Andøya Space Education og Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO). I tillegg til heder og ære, er prisen på 20 000 kroner.

– Andøya Space har faktisk en stor del av æren for at jeg bestemte meg for å satse på en karriere i romfartssektoren, meddeler prisvinneren, som allerede er i gang med en doktorgrad innen samme tema. – På videregående fikk jeg delta på European Space Camp, der jeg virkelig fikk åpnet øynene for alle mulighetene som fantes. Jeg er takknemlig for at det finnes så gode tilbud for å få unge involvert i romsektoren i Norge.

Juryen har bestått av:

  • Jøran Grande, Andøya Space Education 
  • Grunde Joheim, Kongsberg Defence & Aerospace
  • Vendela Paxal, professor II ved NTNU

Juryens begrunnelse:

Romsøppel er en økende trussel for nåværende og fremtidige romfartøy i lav jordbane.  Det vil være behov for å møte denne trusselen for å sikre fremtidig utforskning av verdensrommet. Her kan beskyttende skjold være vesentlig bidragsyter.

Eksperimentelle støt i ekstreme hastigheter er kostbare og kan kun gjennomføres i noen få laboratorier i verden, som gjør at numeriske simuleringer er sentrale verktøy i utvikling og design av beskyttelsesskjold.

Et økende fokus på bærekraft for romfartsaktører de siste årene gir et større felles ansvar for å sørge for at kollisjoner med romsøppel ikke gjør kritisk skade på romfartøy og at eventuelle kollisjoner skaper færrest mulig nye fragmenter.

Årets vinner av NIFRO-prisen presenterer i sin oppgave en nyttig tilnærming til modellering av kollisjoner for å sørge for at romfartøyene til internasjonale og norske romaktører tåler potensielle kollisjoner og bidrar til en bærekraftig fremtid i lav jordbane.

Kandidaten har jobbet med en kompleks oppgave, med matematisk modellering, simulering og bearbeiding av resultater. Oppgaven krever at kandidaten evner å omsette fysikkunnskap til modeller og sammenligning av eksperimentelle data. Problemstillinger blir diskutert på et meget avansert nivå.

Mer informasjon

Les mer om NIFRO-prisen på NIFRO sine nettsider.