Forskningsrakett fra Ny-Ålesund

Published:

I mai planlegger Andøya Space og NASA å gjennomføre et forskningsoppdrag i den arktiske atmosfæren sørvest for Svalbard. 

Unngår nordlyset 

– I de siste årene har vi hatt mye fokus på nordlysforskning, sier Kolbjørn Blix, sjef for forskningsrakettavdelingen ved Andøya Space. – Men denne gangen ønsker forskerne faktisk å unngå nordlyset. 

Som en del av det internasjonale forskningsprosjektet Grand Challenge Initiative, ble det fra 2018 til 2021 sendt mange forskningsraketter opp fra Andøya og Svalbard for å fly igjennom nordlyset. 

– Det viser seg at det er mye rundt atmosfæren og jordens magnetfelt som vi enda ikke helt forstår. Og nettopp våre oppskytningsbaser på Andenes og Ny-Ålesund er to av få steder i verden det er mulig å gjennomføre mye av denne forskningen fra, sier Kolbjørn. – Det handler ikke bare om tilgangen på oppskytningsramper, men også om den velutviklede forskningsinfrastrukturen i nordområdene med mange bakkebaserte forskningsinstrumenter.

Oppskytning av en Grand Challenge-forskningsrakett fra Svalbard i november 2021.

«Endurance» 

– I mai planlegger vi å sende en forskningsrakett opp i atmosfæren over Svalbard sammen med NASA, sier Kolbjørn. – Den vil fly i sørvestlig retning ut fra oppskytningsbasen vår på Ny-Ålesund. Raketten vil utføre målingene sine 800 kilometer over bakken for så å lande nordvest i Norskehavet, mellom Grønland og Svalbard, etter knappe 18 minutter. 

– Den seksten meter lange raketten skal forske på det elektriske feltet som oppstår i ionosfæren, men da i områder hvor det ikke er nordlys, sier Kolbjørn. 

Sjefsforskeren for prosjektet er Dr. Glyn Collinson fra The Catholic University of America, og forskningen skjer sammen med NASA som også har bygget forskningsraketten.

Forskningsraketten vil ende sin ferd nordvest i Norskehavet, mellom Grønland og Svalbard, etter knappe 18 minutter.

Gode varslingsrutiner 

– Vi har en lang og stolt fartstid når det gjelder sivile forskningsraketter, sier Ketil Olsen, administrerende direktør ved Andøya Space. – Og NASA er en av våre fremste samarbeidspartnere. Både vi og NASA har sikkerheten i høysetet, og vi følger strenge varslingsrutiner for å unngå mulige misforståelser og overraskelser i forbindelse med oppskytninger. 

– «Endurance» har vært planlagt i flere år, og vil bli varslet både nasjonalt og internasjonalt, sier Ketil. – Før vi sender opp en forskningsrakett, informerer vi alltid Utenriksdepartementet, som så varsler internasjonalt via diplomatiske kanaler. De varsler også Russland direkte med en såkalt bilateral varsling, hvor vi får en skriftlig bekreftelse tilbake fra den russiske ambassaden om at de har blitt informert. I tillegg har både Avinor og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) direktelinje til Murmansk, så informasjonsflyten er god, og sannsynligheten for misforståelser minimal.  

– Denne forskningsraketten er planlagt å fly i sørvestlig retning ut fra Ny-Ålesund, noe som er helt vanlig når vi skyter opp fra Svalbard, sier Ketil. – God dialog i kombinasjon med det faktum at raketten flyr vekk fra Russland vil gjøre det tydelig at dette kun handler om fredelig utforskning av atmosfæren.

Konsernsjef for Andøya Space, Ketil Olsen.
– Vi har en lang og stolt fartstid når det gjelder sivile forskningsraketter, sier Ketil Olsen, administrerende direktør ved Andøya Space.

Oppskytning i mai 

– Raketten vil bli skutt opp i morgentimene mellom klokken 03 og 07 en gang mellom 9. og 26. mai, forklarer Kolbjørn Blix.  

– De forskjellige teamene er allerede i gang med forberedelsene, selv om personellet ikke reiser opp til Svalbard på enda en stund. Den sivile oppskytningsbasen på Ny-Ålesund er ikke bemannet utenom forskningsoppdragene, avslutter Kolbjørn. 

Mer informasjon

Please contact Kolbjørn Blix, VP Sub-Orbital, Andøya Space