Hvorfor finnes det liv på jorda, men ikke på Mars?

Published:

For aller første gang skal jordas elektriske felt måles. Det gjøres med en forskningsrakett fra Andøya Space som skal skytes opp fra Ny-Ålesund på Svalbard.

Hvorfor finnes det liv på jorda men ikke på Mars og Venus? Naboplanetene våre har mye til felles med jorda. En gang liknet de enda mer enn de gjør i dag, og hadde store mengder flytende vann på overflaten og i atmosfæren. Så hvorfor er det bare på på den blå planeten det er liv?

En av årsakene kan være det elektrisk ladde feltet, ionosfæren, som både Venus og Mars har. Det intense sollyset spalter her vannet i atmosfæren til oksygen og hydrogen, som så forsvinner ut i rommet. Slik lekker ionosfæren vannet fra atmosfæren og hele planeten over tid.

Men jorda har også en ionosfære. Det er her nordlyset oppstår når elektrisk ladde partikler fra sola treffer jordas magnetfelt og blir dratt ned mot polene. Ionosfæren er også grunnen til at vi kan sende radiosignaler over horisonten, fordi de blir reflektert av dette laget i atmosfæren. Så hvorfor har ikke jordas atmosfære lekket bort alt vannet vårt?

Photo: Nasa

Forsvinner jordas vann fra ionosfæren?

Dette skal forskningsraketten Endurance undersøke ved å måle det elektriske feltet i ionosfæren, dets styrke, størrelse, og i hvilken grad det spalter vann og lekker restene ut i rommet. Det er første gang i historien at dette gjøres.

Endurance skytes opp fra Ny-Ålesund på Svalbard mellom 9. og 26. mai 2022, en gang mellom klokken 03 og 07 på morgenen. Herfra vil raketten fly i sørvestlig retning, utføre målingene sine 800 kilometer over bakken, og lande i Norskehavet mellom Grønland og Svalbard etter cirka 18 minutter.

Les mer om selve oppskytingen her.

Photo: Nasa

Svakere enn batteriet til en klokke

– En av grunnene til jorda har liv er antakelig fordi ionosfæren vår er elektrisk svak, på bare cirka 0,3 volt. Det er svakere enn batteriet til en klokke, og 25 ganger svakere enn ionosfæren til Venus, sier Glyn Collinson ved NASA’s Goddard Space Flight Center og Catholic University of America.

Han leder det vitenskapelige arbeidet med Endurance i samarbeid med NASA, og forsker på det elektriske feltet til jorda, Venus, Mars og andre himmellegemer i solsystemet.

– Med Endurance skal vi måle en av de grunnleggende egenskapene til jorda, som er direkte forbundet med hvorfor det i det hele tatt finnes liv og mennesker her. Den vitenskapelige belønningen av dette arbeidet kan derfor bli stor, sier Collinson.

Endurance kan hjelpe oss med å forstå hvorfor det i det hele tatt finnes liv på jorda. Foto: Nasa

Kan bare gjøres fra Andøya og Svalbard

– Oppskytingsbasene på Andøya og Ny-Ålesund er noen av de få stedene i verden hvor det er mulig å forske på ionosfæren og dens elektriske felt med raketter, fordi her er det både tilgang på oppskytingsramper, samt en godt utviklet infrastruktur for forskning og flere bakkebaserte instrumenter til å overvåke noen av de parameterne som forskerne bruker til å avgjøre når det perfekte oppskytningstidspunktet er inne, sier Kolbjørn Blix, leder for rakettaktiviteten ved Andøya Space.

Alle foto: NASA

Mer informasjon

Ta kontakt med Kolbjørn Blix, VP Sub-Orbital, Andøya Space