Andøya Space samarbeider tett med universitetene

Published:

Året 2022 ble samarbeidsavtalenes år for Andøya Space. I løpet av året signerte vi nye samarbeidsavtaler med både UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Nord universitet.

Fra før har Andøya Space samarbeidsavtaler med både Universitetet i Bergen og NTNU. Formålet med avtalene er å samarbeide om forskning, utdanning og næringsutøvelse, som blant annet å bidra til å styrke utdanningstilbudene ved universitetene på relevante fagområder. For eksempel innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag, samt lærerutdanninger.

Avtalen skal også medvirke til å styrke hverandres faglige virksomhet gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter, samt samarbeid om anskaffelser av felles utstyr og infrastruktur der dette er formålstjenlig.

Høsten 2022 ble det etablert nye samarbeidsutvalg med UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Nord universitet, der en også har definert konkrete samarbeidsaktiviteter som omfatter alle konsernets divisjoner. Aktivitetene ble satt i gang fortløpende og mange av aktivitetene er med inn i det nye året. I tillegg ble det gjennomført samarbeidsmøte med NTNU, hvor flere nye aktiviteter er på gang.

Samarbeidsutvalget for Nord universitet og Andøya Space ble konstituert i Bodø, med representanter fra hele konsernet og relevante fakulteter ved universitetet.

– Samarbeidet med universitetene er viktig og nødvending for Andøya Space, sier samfunns- og myndighetskontakt Arne Hjalmar Hansen, som er konsernets kontaktperson overfor universitetssektoren. – Spesielt viktig er det for de områdene i konsernet som har sektorpolitiske mål, og der det forventes samarbeid på ulike måter både innenfor forskning og utdanning, avslutter Hansen.

Mer informasjon?

Kontakt Samfunns- og myndighetskontakt Arne Hjalmar Hansen.

Send e-post