Impact Assessments

Several reports were created by external consulting firms. They are mostly written in Norwegian, and can be downloaded here.

Fagrapporter etter KU-forskrift og håndbok V712

 1. Andøya Spaceport, samfunnsfaglig vurdering, Børvågen, Norconsult 2019
 2. Andøya Spaceport, fagrapport fiskeri, Børvågen, Norconsult 2019
 3. Andøya Spaceport, fagrapport støy, Børvågen, Norconsult 2019
 4. Andøya Spaceport, fagrapport forurensing, Børvågen, Norconsult 2019
 5. Andøya Spaceport, fagrapport friluftsliv, Børvågen, Norconsult 2019
 6. Andøya Spaceport, fagrapport naturmangfold, Børvågen, Norconsult 2019
 7. Andøya Spaceport, fagrapport kulturarv, Børvågen, Norconsult 2019
 8. Andøya Spaceport, fagrapport naturressurser, Børvågen, Norconsult 2019
 9. Andøya Spaceport, fagrapport landskapsbilde, Børvågen, Norconsult 2019
 10. Andøya Spaceport, fagrapport folkehelse, Børvågen, Norconsult 2019

Temarapporter og fagnotat

 1. Andøya Spaceport temarapport geoteknikk, Børvågen Norconsult 2019
 2. Andøya Spaceport temarapport, ROS, Børvågen Norconsult 2019
 3. Andøya Spaceport fagnotat trafikkanalyse, Børvågen Norconsult 2019
 4. Andøya Spaceport fagnotat, marinteknikk, Børvågen Norconsult 2019
 5. Andøya Spaceport fagrapport skredfarevurdering med vedlegg Norconsult 2019
 6. Andøya Spaceport fagnotat, etappeplan masseuttak
 7. Andøya Spaceport merknadsbehandling, Børvågen Norconsult 2019
 8. Andøya Spaceport. Safety summary. Reference Document for the use by Norconsult. 2018
 9. Rapport nr. 4-2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
 10. Andøya Spaceport sammenstillingsrapport, Børvågen Norconsult 2019
 11. Andøya Spaceport, referat dialogkonferanse, Norconsult 2017

Kart, tegningsvedlegg og planbestemmelser

 1. Plankart Andøy kommune 2019
 2. Illustrasjonsplan Hensynssoner Pbl § 12-6 og § 12-7, 2 ledd
 3. Andøya Spaceport Situasjonsplan for Børvågen, Norconsult 2019