Undervisningsprosjekter

Andøya Space tilbyr en rekke undervisningsprosjekter som kan brukes på tvers av fag. Send opp brusbokssatellitter, la elevene dine få sende sin egen kode opp til den internasjonale romstasjonen, bygg en månebase, velg et klimaprosjekt i lokalmiljøet eller gjennomfør et virtuelt men engasjerende oppdrag i rommet, direkte fra klasserommet.

Andøya Mission Control

Andøya Mission Control er et nettbasert rollespill hvor klasserommet gjøres om til et kontrollsenter. Elevene bemanner forskjellige stasjoner, og må samarbeide og kommunisere for å gjennomføre ett av to virtuelle romoppdrag.

Astro Pi Challenge

Astro Pi Challenge er en europeisk konkurranse der skoleelever får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få eksperimentet sitt utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget er delt i to nivåer: mission Zero and mission Space Lab.

CanSat

CanSat is an educational project that seeks to teach STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) disciplines using space as their context. The challenge is simple: Can you build a satellite that fits into a soft drink can?

Klimadetektiv

Klimadetektiv er et ESA-skoleprosjekt for elever mellom 8 og 15 år. Elever utfordres til å bli klimadetektiver ved å utforske sitt lokalmiljø. Ved å leke med forskning, skal elevene utforske og analysere et lokalt klima-/miljøproblem, og foreslå mulige løsninger for å minske effekten.

Mission X

Tren som en astronaut er et internasjonalt undervisningsopplegg for barn og unge i barnehage og grunnskole med fokus på fysisk fostring og ernæring, og der elevene oppfordres til å «trene som en astronaut».

Moon Camp Challenge

Moon Camp Challenge er et inspirerende og pedagogisk prosjekt fra ESA og Airbus Foundation, i samarbeid med Autodesk. Målet for elevene er å designe sin egen månebase ved hjelp av 3d-modelleringsverktøy som Tinkercard eller Fusion 360.

Lurer du på noe om skoleprosjektene?

Ta kontakt med oss