Samarbeidsavtaler

Andøya Space Education har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner og organisasjoner, og fungerer som skolelaboratorium og feltstasjon i romrelaterte fag for disse institusjonene:

 • Andenes skole
 • Andøy videregående skole
 • Andøya Space
 • Belset skole
 • Bergen kommune
 • Bodin videregående skole
 • Canadian Space Agency
 • Cosmonautics Federation of Russia, North Western Branch
 • Dale-Oen Experience
 • Eidsfjord sjøfarm
 • European Space Agency (ESA)
 • European Space Camp / Team Space Camp
 • Gymnasium Carolinum, Tyskland
 • Heureka, the Finnish Science Centre
 • Kongsbakken videregående skole
 • Kongsberg kommune
 • KSAT
 • Kuben videregående skole i Oslo
 • Lier videregående skole
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Narvik kommune
 • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
 • NIFRO (Norsk Industriforum for romvirksomhet)
 • NITO
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordnorsk Vitensenter
 • Nord-Østerdal videregående skole
 • Norges forskningsråd
 • Norges Realfagsgymnas
 • Norsk Romsenter
 • NTNU
 • Rana kommune
 • Resurscenter for matematik, naturvetenskap og teknik i skolan, Finland
 • Risøyhamn skole
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rymdstyrelsen, Sverige
 • Senja kommune
 • Schweizer Jugend Forscht, Tyskland
 • Tekna
 • Teknikens Hus, Sverige
 • The Polish Children’s Fund, Polen
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • UNIS – Universitetssenteret på Svalbard
 • Universitetet i Bergen
 • Nord universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • University of Alberta, Canada
 • University of Calgary, Canada
 • University of Saskatchewan, Canada
 • Utdanningsforbundet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestby videregående skole
 • Vestland fylkeskommune
 • Vetenskapens hus i Luleå
 • Viken fylkeskommune
 • Øksnes kommune
 • Åbo Akademi, Finland

I tillegg til samarbeidsavtalene, samarbeider vi også med følgende institusjoner/organisasjoner:

 • Foreningen norske vitensentre
 • International Space University
 • Kongsberg Defence & Aerospace
 • Kongsberg Norspace
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nammo Raufoss
 • NASA
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Newton/First Scandinavia
 • Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret
 • Norut
 • NTNU – Skolelaboratoriet
 • The Institute of Astrophysics of the Canary Islands (IAC)
 • The Museum of Science and the Cosmos, Tenerife (MCC)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vil Vite, Bergen
 • Ålborg Universitet, Danmark
 • Zino, Latvia