Rådet

Rådet består per 1. januar 2022 av følgende personer:

 • Fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal, UiT (leder) (2022–2025)
 • Stortingsrepresentant Øystein Mathisen, Utdannings- og forskningskomiteen (2022–2025)
 • Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand, Utdannings- og forskningskomiteen (vara) (2022–2025)
 • Kommunikasjonsdirektør Marianne Moen, Norsk Romsenter (2022–2025)
 • Professor II Vendela Paxal, NTNU (2022–2023)
 • Førsteamanuensis Maria V. Bøe, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (2022–2023)
 • Instituttleder Thomas Tybell NTNU/IES (2022–2025)
 • Seksjonsleder/professor Wojciech Jacek Miloch – UiO/FI (2022–2025)
 • Direktør Tove Marienborg, Nordnorsk Vitensenter og leder av den nasjonale vitensenterforeningen (2022–2023)
 • Kommunalsjef oppvekst Narvik kommune, Tommy Andre Eide (2022–2025)
 • Direktør Gunnar Heløe, NIFRO – Norsk industriforum for romvirksomhet (2022–2023)
 • Førsteamanuensis Per-Odd Eggen – Skolelaboratoriet NTNTU (2022–2023)
 • Ass. Instituttleder Merethe Økland Sortland– Høgskolen på Vestlandet (2022–2025)

Andøy Space Education har et eget råd som ledes av Åsunn Lyngedal – Fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

Rådet er et faglig rådgivende organ for styret, og kan på oppfordring fra styret eller på eget initiativ gi råd om den faglige og pedagogiske profil på Andøy Space Educations aktiviteter og eventuelt foreslå nye tilbud eller endringer. Rådet skal få seg forelagt utkast til strategisk plan og årlige handlingsplaner, og skal avgi uttalelse om de faglige spørsmålene som inngår i planene.