Om Andøya Space Education

Andøy Space Education, tidligere NAROM, ble etablert i 2000 som et såkalt «ideelt aksjeselskap», og har en årlig basisbevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett. Andøy Space Education er et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å sikre rekrutteringen til norsk romvirksomhet og å skape økt interesse for real- og teknologifagene.

Rådet

Rådet til Andøya Space Education er et faglig rådgivende organ for styret.

Samarbeidsavtaler

Andøy Space Education har samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner og organisasjoner, og er på den måten bade et skolelaboratorium og feltstasjon i romrelaterte fag for disse institusjonene.

Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen «World Class Space Education and Experience».