Teachers’ Space Camp

Teachers’ Space Camp er en sommercamp for lærere på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole og gjennomføres på Andøya Space.

Dere vil få erfaringer og økt kunnskap om bruk av raketter som kan bygges i eget klasserom, bruk av MicroBit, enkle sensorer og koding som fagdidaktiske verktøy rettet mot Kunnskapsløftet 2020.

Close-up photo of a student rocket launching from a launch pad at Andøya Space.

I samarbeid med andre lærere vil de ta aktivt del i en rakettkampanje for å hente inspirasjon til relevante undervisningsopplegg, samt høste erfaring til å organisere rakettkampanjer hvor elevene selv er utforskende deltakere.

Videre vil dere få:

  • økt innsikt i hvordan relevante, tverrfaglige kompetansemål fra Kunnskapsløftet kan legge til rette for en rakettkampanje i skole
  • økt innsikt i hvordan kunnskap om teknologi og verdensrom passer som tverrfaglige tema
  • økt kunnskap og trygghet til å kunne planlegge eget rakettprosjekt sammen med sine elever
  • øvelse i bruk av MicroBit, samt økt kunnskap om bruk av sensorer og programmering av disse
  • kjennskap til hvordan en reell rakettkampanje organiseres, og hvordan en rakettkampanje kan gjennomføres ved egen skole
  • i samarbeid med andre lærere, inspirasjon til og rom for å planlegge egne romrelaterte prosjekter og aktiviteter ved egen skole

More information

Please contact Andøya Space Education for questions regarding our services.