Fysikken i fokus

«Fysikken i fokus» er et rekrutteringsprogram i videregående skole som ble initiert i 2001 som et samarbeidstiltak mellom noen videregående skoler og Andøya Space, og med støtte fra Norges forskningsråd, Norsk Romsenter og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (tidligere RENATE-senteret).

Hvert år får omtrent 1 800 elever utvidet sine kunnskaper om verdensrommet gjennom skolebesøkene.

Etter få år ble programmet oppsummert til å ha vært vellykket både for elever og lærere hvor elevene hadde fått økt faglig forståelse og kunnskap, samt økt innsikt i utdanningsveier og yrkesmuligheter. Elevenes kontakt med spennende fag og forskningsmiljø var en viktig inspirasjonskilde i fysikkundervisningen, og det hadde en positiv rekrutteringseffekt for valg av fysikk i videregående skole og i høyere utdanning.

I «Fysikken i fokus»-programmet får lærerne faglig oppdatering innenfor aktuelt fagstoff og nye forskningsområder. Dette har vært med på å inspirere lærerne og revitalisere realfagsmiljøene ved de deltakende skolene.

Skolepakken

Innholdet i skolepakken er:

  • Skolebesøk til de deltakende skolene
  • Aktivitetsleir ved Andøya Space for Fysikk 2-elever
  • Samling av realfagslærerne på Andøya Space fra de deltakende skolene
  • Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for grunnskoleelever

Siden 2005 er aktivitetene i programmet videreført gjennom «Fysikken i fokus – skolepakke», og som i sin helhet finansieres av Andøya Space og deltakende skoleeiere.

Mer informasjon

Ta kontakt med Andøya Space Education for mer informasjon.