Oppskytning av de første satellittene fra norsk jord

Published:

Andøya Spaceport ble offisielt åpnet på torsdag den 2. november 2023. Den første bæreraketten som skal skytes opp fra romhavnen er fra Isar Aerospace og bærer med seg flere småsatellitter som er laget av studenter ved flere Europeiske universitet, inkludert norske NTNU.

Men hvem er det som vil lede oppskytningene fra kontrollrommet til Andøya Spaceport? Og hva er deres oppgaver?

Director of Launch Operations

Oppskytningsteamet ledes av Director of Launch Operations Fredrik Pedersen.

– Jobben min er å lede det operasjonelle teamet som utfører kundens oppskyting hos oss. Under oppskytingen er denne gruppens to hovedoppgaver å ivareta sikkerheten rundt oppskytingen og fange inn dataene fra raketten, sier Pedersen.

Det betyr blant annet å sikre at visse sjekkpunkter frem mot nedtellingen er møtt, at oppskytingsområdet er tomt for trafikk og klarert, og å utføre den siste nedtellingen for oppskytingen.

I selve kontrollrommet vil det være cirka 12 personer, men hele oppskytingsteamet ved Andøya Spaceport teller i overkant av 30 personer. I tillegg kommer kundens personell som er med på å forberede og utføre oppskytingen.

Det aller meste av operasjonslederens jobb begynner likevel flere måneder før.

– Operasjonslederens oppgave er å sikre at de rette ressursene til å utføre oppskytingen er på plass først, at alle systemene som skal brukes er oppe og går, og at alt fungerer som det skal, sier Pedersen.

Han har bakgrunn fra luftfartsindustrien. Ved Andøya Space har Pedersen arbeidet med forsvarssegmentet, og vært operasjonsleder for flere oppskytinger ved Andøya Space Defence.

Nybrottsarbeid i Norge

– Siden dette er den første oppskytingen av en småsatellitt, ikke bare ved Andøya Spaceport, men ved noen oppskytingsbase i Norge, er mange av forberedelsene frem mot denne første oppskytingen nybrottsarbeid, sier Eskild Kristiansen. Han er også operasjonsleder for oppskytingsteamet ved Andøya Spaceport.

Derfor har teamet jobbet parallelt med å sette opp kontrollrommet og utstyret som skal brukes der, sammen med opplæring og trening av de ulike rollene.

Her kommer Kristiansens bakgrunn fra Luftforsvaret godt med, hvor han har jobbet både som jagerflyger og med å trene opp jagerflygere. Nå leder han oppbyggingen av en romavdeling ved Forvarets Operative Hovedkvarter på Reitan.

– Luftforsvaret har mye å bidra med i denne oppbyggingsfasen, hvor vi gjør mye overføring av operativ ledelse og kontroll, og bruker vår erfaring i å utvikle et godt oppskytingsteam, sier Kristiansen.

Han har med seg personer fra Luftforsvaret som inngår i oppskytingsteamet ved Andøya Spaceport. Andøya Spaceport har en samarbeidsavtale med Luftforsvaret for å gi støtte til sikkerhet, og for å sikre oppskytingskapasitet også ved kriser.

Erfaring fra store bæreraketter

– Som en del av forberedelsene og utviklingen frem mot den aller første oppskytingen av småsatellitter fra norsk og europeisk jord, har vi jobbet tett sammen med Luftfartstilsynet, som utarbeider forslag til oppskytingstillatelse og er tilsynsmyndighet for aktiviteten. De krever at vi dokumenterer våre prosedyrer, planer og rutiner for hvordan vi skal gjennomføre oppskytingene på en trygg og sikker måte, sier Jon Harr.

Han er operasjonsdirektør ved Andøya Spaceport og er ansvarlig for hele avdelingen, med oppskytingsteamet og de andre gruppene som forbereder den operative aktiviteten rundt den første oppskytingen ved Andøya Spaceport. Dette inkluderer et overordnet ansvar for sikkerheten under disse operasjonene.

– Vi forbereder oss også på å utføre fyringstestene av trinnene til raketten fra Isar Aerospace, som skal gjøres før den første oppskytingen og er en del av forberedelsene til denne, sier Harr.

For å være klar må teamet gjennomføre et stort antall treninger, både internt og sammen med kunden og deres personell.

– Jeg har en mer overordnet rolle, men skulle det trengs kan jeg trå til i kontrollrommet både før og under oppskytingen, sier Harr.

Det er fordi han har jobbet som operasjonsleder for flere oppskytinger ved den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana. Det er herfra romsondene og satellittene til den europeiske romorganisasjonen ESA skytes opp, med store bæreraketter som Ariane 5, Ariane 6, Vega og tidligere Sojuz.

Mer informasjon?

Ta kontakt med Andøya Spaceport.