Farevarsel

Varsling om aktivitet utenfor Andøya i perioden 8.–13. mai 2023. // Danger area warning outside of Andøya between May 8th–13th 2023.

Varsling om aktivitet utenfor Andøya

Andøya Space varsler med dette om aktivitet utenfor Andøya i perioden 8.–13. mai 2023. Aktivitetene vil starte mandag 8. mai, og pågå daglig mellom 20:00–04:00 lokal tid.

Andøya Space ber maritim trafikk om å være oppmerksom på de annonserte fareområdene, og være behjelpelig med å holde områdene ledige mens aktiviteten pågår.

Har du behov for å bevege deg innenfor området i det angitte tidsrommet, kan du kontakte Andøya Space sin operasjonssentral på telefon 76 14 45 87 eller maritim VHF kanal 16/14.

Danger area warning outside of Andøya

From May 8th to 13th 2023, Andøya Space will conduct launch operations outside of Andøya. The operation will start at 18:00 UTC Monday May 8th, and be conducted every day between 18:00–02:00 UTC.

Andøya Space requests maritime traffic to be aware of the danger areas, and avoid them during the operations. If you need to access the area during the announced period, we kindly ask you to coordinate this with our operations center on 0047 76 14 45 87 or maritime channels 14/16.

Fareområder 8.–13. mai | Danger areas May 8th–13th

ALPHA (View map | Se kartutsnitt)BRAVO (View map | Se kartutsnitt)CHARLIE (View map | Se kartutsnitt)
6736.95N-00651.48E
6828.40N-00214.26E
6956.31N-00134.94E
7202.96N-00416.16E
7254.45N-00806.19E
7205.98N-01301.10E
7043.29N-01342.39E
6826.23N-01012.02E
6900.80N-01534.07E
6903.76N-01510.30E
6903.96N-01418.76E
6908.51N-01333.52E
6954.35N-01309.27E
7010.57N-01349.81E
7006.10N-01552.36E
6944.38N-01627.50E
6927.20N-01623.30E
6915.19N-01538.99E
6909.51N-01549.93E

6900.86N-01533.76E
6903.82N-01509.99E
6909.37N-01427.98E
6928.97N-01505.85E
6909.56N-01549.61E

DELTA (View map | Se kartutsnitt)ECHO (View map | Se kartutsnitt)FOXTROT (View map | Se kartutsnitt)
6931.66N-01505.95E
6912.17N-01506.42E
6915.82N-01421.96E
6926.08N-01422.11E
6906.20N-01609.10E
6908.20N-01651.10E
6922.30N-01652.60E
6920.00N-01615.00E
6909.68N-01643.66E
6909.66N-01620.01E
6934.33N-01620.19E
6934.30N-01644.68E

More information?

Please contact Andøya Space for questions regarding this danger area warning.