Published: 26. September 2017 by: Trond Abrahamsen

Allmøte i regi av ASC

NSLV Launch


Andøy Space Center inviterer herved til allmøte i forbindelse med områderegulering av områdene Børvågen og Bømyra for å legge til rette for oppskyting av satellitter fra Andøya.
Under møte skal vi foreta gruppearbeid for hvert av områdene for å få innspill om befolkningens egne interesser og verdier.

Sted: Nordmelda Grendehus
Dato: 17. oktober
Tidspunkt: 18 – 21

Møtet avholdes i samarbeid med Andøy Kommune.