Published: 5. May 2015 by: Trond Abrahamsen

Andøya Space Center deler ut støttemidler til frivillige lag og organisasjoner for unge i Andøy kommune

På denne måten ønsker vi å bidra til å opprettholde et rikt og aktivt kulturliv i Andøy og gjøre kommunen til et attraktiv sted å bo på.

Alle som driver med aktiviteter innen kunnskapsrettede tiltak, musikk, teater og idrett for barn og unge kan søke om midler fra Andøya Space Center.

Vi gir ikke støtte til politiske partier eller aksjoner, eller aktiviteter med kommersielle formål.

Vi deler ut midler én gang pr. år, og søknadsfristen er utvidet til 1.6 2015

Vennligst benytt vårt søknadsskjema:
soknad_sponsorstotte

Mer informasjon om ordningen fås ved henvendelse til lederen av Markedsavdelingen:
Kolbjørn Blix Dahle,
telefon 76 14 45 42, kolbjorn@andoyaspace.no