Published: 20. April 2012 by: Trond Abrahamsen

14 nasjoner til Andøya i europeisk romkonkurranse

CanSat på tur ned mot bakken

Mandag møtes elever og lærere fra 14 nasjoner på Andøya Rakettskytefelt for å konkurrere om Europas beste CanSat brusboks-satellitt.

En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en brusboks, og som inneholder instrumenter og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. Satellittmodellene skal skytes opp neste uke, og så utløses fra raketten for så å sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon.

Elevene ved skolene rundt om i Europa har brukt vinteren til å lage instrumenter, programmere og teste sine CanSat-er som altså skal skytes opp neste uke. Under konkurransen på Andøya vil alle lagenes innsats og resultater bli vurdert av en internasjonal jury som skal kåre den europeiske vinneren. Heimdal videregående skole i Trondheim skal representere Norge i konkurransen.

CanSat er blitt et internasjonalt vellykket og billig konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt ”rom-prosjekt”, og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi.

Det er NAROM som er arrangør for denne europeiske konkurransen etter oppdrag fra europeiske romorganisasjonen ESA. Også Norsk Romsenter bidrar i prosjektet, og representanter både fra ESA og Norsk Romsenter kommer til Andøya neste uke for å bidra med forelesninger og veiledning.

CanSat-aktivitetene gir elevene muligheten til å skaffe seg sine første praktiske erfaringer med jobbing innenfor et romrelatert prosjekt. Prosjektet er i tråd med NAROM og ESAs felles strategi om å inspirere elever til å velge teknologi og realfag for å sikre tilgang på fremtidig arbeidskraft innenfor henholdsvis norsk og europeisk romvirksomhet.

I tillegg til å konkurrere om Europas beste CanSat, skal deltakerne også på hvalsafari under deres opphold på Andøya neste uke.

European CanSat Contest 2012 åpnes av Ordføreren i Andøy mandag 23. april kl 0900 Andøya Rakettskytefelt.